ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA IZRADU TARIFA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE, NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju je na sjednici održanoj 16.7.2014. godine usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

Odluka omogućava značajan iskorak u pogledu kreiranja tržišta pomoćnih usluga a sve u cilju boljeg pristupa ponuđača tržištu, raznovrsnijim načinima nuđenja, te postizanja bolje cijene usluga, uvažavajući međunarodne obaveze BiH o potpunom otvaranju tržišta električne energije od 1. januara 2015. godine.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.