REMIT REGISTAR Štampaj


Pregled registriranih učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini

 

Naziv učesnika na tržištu

ECRB kod

Ovjereni podaci

1.

“Axpo BiH” d.o.o. Mostar

ECRB-BA-20200930-001

(Axpo REMIT R-2)

2.

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

ECRB-BA-20200930-002

(ERS REMIT R-2)

3.

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

ECRB-BA-20200930-003

(LE_T REMIT R-2)

4.

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201006-001

(InterEn REMIT R-2)

5.

“EZPADA” d.o.o. Mostar

ECRB-BA-20201014-001

(Ezpada REMIT R-2)

6.

JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine”

ECRB-BA-20201020-001

(EPBiH REMIT R-2)

7.

“Alpiq Energija BH”

ECRB-BA-20201021-001

(Alpiq REMIT R-2)

8.

“HSE BH Energetsko preduzeće”

ECRB-BA-20201021-002

(HSE BH REMIT R-2)

9.

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

ECRB-BA-20201022-001

(NOSBIH REMIT R-2)

10.

“EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari”

ECRB-BA-20201022-002

(EFTRiTE REMIT R-2)

11.

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne”

ECRB-BA-20201023-001

(EPHZHB REMIT R-2)

12.

“ENERGY FINANCING TEAM”

ECRB-BA-20201023-002

(EFT REMIT R-2)

 

Ažurirano 26.10.2020

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.