SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH Ispis

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 22. prosinca 2016. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donesene su odluke o tarifama za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH, koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine.

Donesenim odlukama nisu promijenjene cijene koje kupci plaćaju za korištenje distributivne mreže niti prosječne cijene koju plaćaju svi kupci koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge. Unakrsne subvencije između komercijalnih kupaca i domaćinstava su smanjene sa 20 % na 10 %. Time je prosječna cijena za snabdijevanje komercijalnih kupaca smanjena za 5,8 %, a cijena za domaćinstva povećana za 2,8 %. Do ovakve korekcije došlo je zbog obaveze regulatora da postepeno alocira realne pripadajuće troškove na svaku od kategorija kupaca.

Domaćinstva u Brčko Distriktu BiH su u prvoj polovini 2016. godini imala najnižu prosječnu cijenu električne energije u Bosni i Hercegovini (12,62 feninga/kWh). Nove cijene za domaćinstva su 10,4 % niže od onih koje plaćaju kupci Elektroprivrede BiH, odnosno 13,3% niže od onih koje se plaćaju Elektroprivredi HZHB, a više za 2,6% u odnosu na domaćinstva koja snabdijeva Elektroprivreda RS. Dakle, nove cijene za domaćinstva su za 5,6 % niže od prosječne cijene za domaćinstva u Bosni i Hercegovini.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.