Suspendovane, odbijene i prethodno važeće licence i pravila Ispis

Lista suspendovanih licenci


Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Napomena

1.

05-28-12-273-18/14

EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

3.11.2014.

1.11.2014. do 31.10.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendirana

Odluka


Lista odbijenih zahtjeva za izdavanje licence


Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Napomena

1.

05-28-12-187-1/16

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Jovana Dučića 23a, Banja Luka

17.6.2016.

-

Međunarodna trgovina električnom energijom

Zahtjev odbijen

Zaključak

2.

05-28-12-112-1/17

“INTEH” d.o.o. Banja Luka

Branka Grpčića 2, Banja Luka

7.3.2017.

-

Međunarodna trgovina električnom energijom

Zahtjev odbijen

Zaključak


 Sažetak registra prethodno važećih - ukinutih licenci

 

Registarski broj licence

Naziv vlasnika licence

Mjesto i adresa vlasnika licence

Datum izdavanja/ukidanja licence

Period važenja licence

Djelatnost za koju se izdaje

Izmjene, dopune, suspenzija, ukidanje ili prenos licence

Napomena

1.

05-28-12-254-19/10

“KORLEA” d.o.o. Mostar

11. lipnja 31A, Mostar

27.1.2011./

18.12.2014.

1.4.2011. do 31.3.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendirana,

 

Licenca ukinuta

Odluka o suspenziji licence,

 

Odluka o ukidanju licence

 

2.

05-28-12-235-21/11

“Repower Adria” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

19.1.2012.

15.2.2012. do 14.2.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca ukinuta na zahtjev vlasnika

Odluka o ukidanju licence

3.

05-28-12-305-17/14

“PROENERGY” d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

25.2.2015.

28.3.2015. do 27.3.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca ukinuta na zahtjev vlasnika

 

Odluka o ukidanju licence

 

Društvo je od 6.9.2017. promijenilo adresu sjedišta.

 

Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Od 20. 9. 2016. godine poslovalo kao Proenergy d.o.o. Sarajevo, na adresi Tešanjska 24a, Sarajevo

4.

05-28-12-400-17/17

“Vitol Adriatik” d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

13.3.2018.

24.3.2018. do 23.3.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendirana

Odluka

Odluka o ukidanju licence

5.

05-28-12-118-19/18

Erdal d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

23.5.2018.

1.7.2018. do 30.6.2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendirana

Odluka

Odluka o ukidanju licence

 

Sažetak registra prethodno važećih licenci 

 

Registarski broj licence

Naziv vlasnika licence

Mjesto i adresa vlasnika licence

Datum izdavanja licence

Period važenja licence

Djelatnost za koju se izdaje

Izmjene, dopune, suspenzija, ukidanje ili prenos licence

Napomena

1.

05-28-164-8/05

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2

30.08.2005.

12.07.2005. do 11.07.2007.

Nezavisni operator sistema

Izdata nova licenca

Privremena

2.

05-28-179-15/05

JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d Mostar

Mostar, Zagrebačka 1

21.11.2005.

01.01.2006. do 31.12.2007.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

3.

05-28-188-20/05

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15

22.12.2005.

01.01.2006. do 31.12.2007.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

4.

05-28-189-10/05

“Elektroprivreda” RS a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

22.12.2005.

01.01.2006. do 31.12.2007.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

5.

05-28-247-15/05

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

28.12.2005.

01.02.2006. do 31.01.2008.

Prenos električne energije

Izdata nova licenca

Privremena

6.

05-28-298-18/05

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Trebinje

Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

27.06.2006.

1.07.2006. do 30.06.2008.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

7.

05-28-281-10/06

“ALUMINIJ” d.d. Mostar

Baćevići bb, Mostar

30.11.2006.

01.01.2007. do 31.12.2008.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

Izdata nova licenca

Privremena

8.

05-28-222-22/06

EZPADA d.o.o. Čapljina

Ante Starčevića 5, Čapljina

19.4.2007.

01.05.2007. do 30.04.2009.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

9.

05-28-252-18/07

“BIRAČ” a.d. Zvornik

Karakaj bb Zvornik

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2009.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

10.

05-28-124-26/07

”B.S.I.” d.o.o. Jajce

Brune Bušića bb, Jajce

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2009.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

Izdata nova licenca

Privremena

11.

05-28-272-20/08

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

20.11.2008.

1.1.2009. do 31.12.2010.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

12.

05-28-358-18/08

ČEZ BiHd.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

29.12.2008.

1.1.2009. do 31.12.2010.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

13.

05-28-396-22/08

GEN-I d.o.o.Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

26.2.2009.

1.3.2009. do 28.2.2011.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

14.

05-28-245-14/08

“KORLEA” d.o.o. Mostar

11. lipnja 31A, Mostar

25.3.2009.

1.4.2009. do 31.3.2011.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

15

05-28-426-22/08

ATEL BH d.o.o. Sarajevo

Dalmatinska 6/1, Sarajevo

29.5.2009.

1.6.2009. do 31.5.2011.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Odluka br. 05-28-13-308-4/09 od 11. 2. 2010. o nastavku korištenja privremene licence

Izdata nova licenca

Privremena

16

05-28-237-22/09

“Repower Adria” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

11.2.2010.

15.2.2010. do 14.2.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Odluka br. 05-28-12-258-5/10 od 1. 12. 2010. o nastavku korištenja privremene licence

Izdata nova licenca

Privremena

17

05-28-007-17/06

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

28.6.2007.

1.7.2007. do 11.07.2012.

Nezavisni operator sistema

Izdata nova licenca

-

18

 

05-28-12-229-20/10

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

1.12.2010.

1.12.2010. do 30.11.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

19

05-28-271-15/07

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

20

05-28-234-16/07

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106A, Mostar

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

21

05-28-235-14/07

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

22

05-28-323-16/06

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

28.6.2007.

1.7.2007. do 31.01.2013.

Prenos električne energije

Izdata nova licenca

Odluka br. 05-28-183-13/09 od 24. 6. 2009. o izmjenama Uslova za korištenje licence

23

05-28-12-017-2/11

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

19.1.2011.

19.1.2011. do 18.1.2013.

Distribucija i snabdijevanje električnom energijom u Brčko Distriktu BiH

Privremena -

 

Izdata nova licenca

Odluka br. 05-28-12-317/11 od 26. oktobra 2011. o izmjenama Uslova za korištenje privremene licence

 

24

05-28-005-12/08

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Trebinje

Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

30.6.2008.

1.7.2008. do 30.06.2013.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

25

05-28-12-343-27/11

ČEZ BiH d.o.o. Sarajevo

Hadži Idrizova 20, Sarajevo

22.2.2012.

1.3.2012. do 28.2.2014.

(31.12.2013.)

Međunarodna trgovina električnom energijom

Odluka o prestanku važenja privremene licence broj: 05-28-13-66-10/13

Privremena

26

 

05-28-342-18/08

“EZPADA” d.o.o. Čapljina

Ante Starčevića 5

25.3.2009.

1.5.2009. do 30.4.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo sjedište. Od 15. 2. 2013. posluje kao "EZPADA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Biskupa Čule bb

Izdata nova licenca

-

27

05-28-12-33-20/12

“KTG Zenica” d.o.o. Zenica

Bulevar kralja Tvrtka I, 17 Zenica

16.4.2012.

1.5.2012. do 30.4.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana do 30.4.2014.

Izdata nova privremena l.

Privremena

28

05-28-12-148-21/12

“COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 6, Banja Luka

25.6.2012.

1.7.2012. do 30.6.2014

Međunarodna trgovina električnom energijom

Zahtjev za licencu podnesen 26.5.2014.

Privremena

29

05-28-12-249-23/12

EL-EN SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

31.10.2012.

1.11.2012. do 31.10.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

30

05-28-12-328-26/12

Axpo BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

21.11.2012.

22.11.2012. do 21.11.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

31

05-28-275-18/08

“ALUMINIJ” d.d. Mostar

Baćevići bb, Mostar

20.11.2008.

1.1.2009. do 31.12.2014.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

-

-

32

05-28-248-22/09

“B.S.I.” d.o.o. Jajce

II zasjedanje AVNOJ-a bb, Jajce

24.11.2009.

1.1.2010. do 31.12.2014.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

-

-

33

 

05-28-270-21/09

“Rudnap” d.o.o. Banja Luka

Petra Preredovića 21, Banja Luka

29.12.2009.

1.2.2010. do 31.1.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Nije podnijet novi zahtjev

-

34

05-28-12-412-18/12

“PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo

Grbavička 4, Sarajevo

27.2.2013.

1.3.2013. do 28.2.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo od 15.1.2014. posluje na novoj adresi: Tešanjska 24a, Sarajevo

Privremena

35

 

05-28-12-446-19/12

PROENERGY d.o.o. Mostar

11 lipnja 31A, Mostar

19.3.2013.

28.3.2013. do 27.3.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Do 24.09.2013. godine naziv društva bio je “PROFECTIO ENERGIJA” d.o.o. Široki Brijeg, Fra. Didaka Buntića b.b.

Privremena

36

05-28-12-206-19/13

“Steelmin BH” d.o.o. Jajce

Skela bb, Jajce

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom za vlastite potrebe

-

Privremena

37

05-28-12-217-20/13

“Elektro energija BH” d.o.o. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61, Banja Luka

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

(nije obnovljena)

38

05-28-12-309-20/13

HEP-Trade d.o.o. Mostar

Kralja Tomislava 11b, Mostar

27.11.2013.

1.12.2013. do 30.11.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

39

05-28-12-281-20/13

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

18.12.2013.

19.12.2013. do 18.12.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

40

05-28-12-125-18/10

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

24.11.2010.

1.1.2011. do 31.12.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

41

05-28-12-203-19/10

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

24.11.2010.

1.3.2011. do 29.2.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

42

05-28-12-328-22/10

“Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

11.5.2011.

1.6.2011. do 31.5.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

43

05-28-12-425-25/13

“KTG Zenica” d.o.o. Zenica

Bulevar kralja Tvrtka I, 17 Zenica

29.4.2014.

1.5.2014. do 30.4.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

od 28.10.2015. do 30.4.2016.

 

Privremena

44

05-28-12-269-17/14

“B.S.I.” d.o.o. Jajce

II zasjedanje AVNOJ-a bb, Jajce

27.11.2014.

1.1.2015. do 31.12.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom za vlastite potrebe

-

-

45

05-28-12-239-18/15

“Steelmin BH” d.o.o. Jajce

Skela bb, Jajce

28.10.2015.

1.11.2015. do 31.10.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom za vlastite potrebe

-

-

46

05-28-12-413-30/12

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

17.1.2013.

19.1.2013. do 31.10.2017.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

-

-

47

05-28-12-222-19/15

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari

Stanari bb

28.10.2015.

1.11.2015. do 31.10.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

48

05-28-12-184-22/12

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

31.10.2012.

1.12.2012. do 30.11.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je do 1.12.2013. poslovalo na adresi: Bulevar Meše Selimović br.16, Sarajevo

-

49

05-28-12-233-19/12

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

27.12.2012.

1.1.2013. do 31.12.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

50

05-28-12-236-22/12

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106A, Mostar

27.12.2012.

1.1.2013. do 31.12.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

51

05-28-12-239-21/12

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

27.12.2012.

1.1.2013. do 31.12.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

52

05-28-12-357-18/15

“Vitol Adriatik” d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

24.3.2016.

24.3.2016. do 23.3.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

53

05-28-12-440-17/12

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

19.3.2013.

1.7.2013. do 30.06.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Do 21. 3. 2014. poslovalo kao "EFT" d.o.o. Trebinje, na adresi Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

-

54

05-28-12-125-17/16

Erdal d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

28.6.2016.

1.7.2016. do 30.6.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Prvo plinarsko društvo d.o.o. promijenilo naziv Društva

Privremena

55

05-28-12-136-18/16

“G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

21.7.2016.

1.8.2016. do 31.7.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

56

05-28-12-385-16/13

“EZPADA” d.o.o. Mostar

Biskupa Čule bb, Mostar

26.3.2014.

1.5.2014. do 30.4.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

57

05-28-12-217-17/14

“COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 6, Banja Luka

16.10.2014.

1.11.2014. do 21.5.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Nije obnovljena

58

05-28-12-30-21/12

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

Hifzi Bjelevca 17, Sarajevo

3.7.2012.

12.7.2012. do 11.7.2019.

Nezavisni operator sistema

NOS BiH je promijenio adresu sjedišta

-

59

05-28-12-236-17/14

Axpo BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

16.10.2014.

22.11.2014. do 21.11.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

 

RANIJE VAŽEĆA PRAVILA