ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће од 30. марта 2016. године омогућити увид јавности у Нацрт Одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву “Alpiq Energija BH” д.о.о. Сарајево.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4/II, у уторак 5. априла 2016. године у 12:30 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до сриједе 6. априла 2016. године.