Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-243-1/19

„Axpo BH“ д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1 Сарајево

8.7.2019.

24.7.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

Приједлог одлуке пред усвајањем