OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Ispis


HSE BH Energetsko preduzeće d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. HSE BH d.o.o. Sarajevo registrovano je u Općinskom sudu Sarajevo 17.6.2010. godine. Osnivač društva je firma “Holding Slovenske elektrarne” d.o.o. Ljubljana, Republika Slovenija.

Podnosilac zahtjeva je vlasnik petogodišnje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja ističe 30.11.2017. godine.

Potpun i uredan zahtjev, koji izlaže potrebne činjenice i dokaze, DERK će u skladu sa svojim pravilima i propisima rješavati u postupku, bez održavanja formalne rasprave. Zainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri DERK-a.

Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnosioca da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama. Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definisanom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Lica zainteresirana za stjecanje statusa umješača u postupku izdavanja licence mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 14.7.2017. godine. Status umješača može biti priznat licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

Razgledanje zahtjeva i drugih dokumenata može se obaviti u prostorijama DERK-a do 14.7.2017. godine, a do istog roka mogu se uputiti i pisani komentari u vezi sa predmetom postupka na adresu: Državna regulatorna komisija za električnu energiju, 75000 Tuzla, Đ. Mihajlovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.