Karta EES Ispis

Karta elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine sa operativnim područjima “Elektroprijenosa BiH” i područjima elektroprivreda (31. decembar 2022. godine)

karta-bhs