ODLUKA O TARIFAMA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju je na sjednici održanoj 30. jula 2014. godine usvojila Odluku o tarifama za usluge prijenosa električne energije.


Odlukom je određen potrebni godišnji prihod “Elektroprijenosu Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka i utvrđjene tarifa za usluge prijenosa električne energije (mrežarina) za 2014. godinu.


Tarife utvrđene gore navedenom Odlukom primjenjuju se od 1. augusta 2014. godine.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.