Karta EES Štampaj

Karta elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine sa operativnim područjima “Elektroprijenosa BiH” i područjima elektroprivreda (decembar 2019. godine)

Karta EES BiH

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.