САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – ДЕРК ДОНИО ОДЛУКЕ О ТАРИФАМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ Штампа

На сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 22. децембра 2016. године у Тузли, након проведене јавне расправе, донесене су одлуке о тарифама за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко Дистрикту БиХ, које ће се примјењивати од 1. јануара 2017. године.

Донесеним одлукама нису промијењене цијене које купци плаћају за кориштење дистрибутивне мреже нити просјечне цијене коју плаћају сви купци који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге. Унакрсне субвенције између комерцијалних купаца и домаћинстава су смањене са 20 % на 10 %. Тиме је просјечна цијена за снабдијевање комерцијалних купаца смањена за 5,8 %, а цијена за домаћинства повећана за 2,8 %. До овакве корекције дошло је због обавезе регулатора да постепено алоцира реалне припадајуће трошкове на сваку од категорија купаца.

Домаћинства у Брчко Дистрикту БиХ су у првој половини 2016. години имала најнижу просјечну цијену електричне енергије у Босни и Херцеговини (12,62 фенинга/kWh). Нове цијене за домаћинства су 10,4 % ниже од оних које плаћају купци Електропривреде БиХ, односно 13,3% ниже од оних које се плаћају Електропривреди ХЗХБ, а више за 2,6% у односу на домаћинства која снабдијева Електропривреда РС. Дакле, нове цијене за домаћинства су за 5,6 % ниже од просјечне цијене за домаћинства у Босни и Херцеговини.

---

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је независна и непрофитна институција Босне и Херцеговине, која дјелује у складу са принципима објективности, транспарентности и равноправности, и има надлежности и одговорности над пријеносом електричне енергије, операцијама пријеносног система и међународном трговином електричном енергијом, као и над производњом, дистрибуцијом и снабдијевањем купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.