Суспендоване, одбијене и претходно важеће лиценце и правила Штампа

Листа суспендованих лиценци


Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Напомена

1.

05-28-12-273-18/14

EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka

Максима Горког 56, Бања Лука

3.11.2014.

1.11.2014. до 31.10.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована

Одлука


Листа одбијених захтјева за издавање лиценце


Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Напомена

1.

05-28-12-187-1/16

“LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука

Јована Дучића 23а, Бања Лука

17.6.2016.

-

Међународна трговина електричном енергијом

Захтјев одбијен

Закључак

2.

05-28-12-112-1/17

“ИНТЕХ” д.о.о. Бања Лука

Бранка Грпчића 2, Бања Лука

7.3.2017.

-

Међународна трговина електричном енергијом

Захтјев одбијен

Закључак


Сажетак регистра претходно важећих - укинутих лиценци

 

Регистарски број лиценце

Назив власника лиценце

Мјесто и адреса власника лиценце

Датум издавања/укидања лиценце

Период важења лиценце

Дјелатност за коју се издаје

Измјене, допуне, суспензија, укидање или пренос лиценце

Напомена

1.

05-28-12-254-19/10

“КОРЛЕА” д.о.о. Мостар

11. липња 31А, Мостар

27.1.2011./

18.12.2014.

1.4.2011. до 31.3.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована,

 

Лиценца укинута

Одлука о суспензији лиценце

 

Одлука о укидању лиценце

 

2.

05-28-12-235-21/11

“Repower Adria” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

19.1.2012.

15.2.2012. до 14.2.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

3.

05-28-12-305-17/14

“PROENERGY” д.о.о.

Бишће поље бб, Мостар

25.2.2015.

28.3.2015. до 27.3.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

 

Одлука о укидању лиценце

 

Друштво је од 6.9.2017. промијенило адресу сједишта.

 

Друштво је промијенило назив и сједиште. Од 20. 9. 2016. године пословало као Проенергy д.о.о. Сарајево, на адреси Тешањска 24а, Сарајево

4.

05-28-12-400-17/17

“Витол Адриатик” д.о.о. Сарајево

Змаја од Босне 7-7а, Сарајево

13.3.2018.

24.3.2018. до 23.3.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована Одлука

Одлука о укидању лиценце

5.

05-28-12-118-19/18

Ердал д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

23.5.2018.

1.7.2018. до 30.6.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована

Одлука

Одлука о укидању лиценце

 

Сажетак регистра претходно важећих лиценци

 

Регистарски број лиценце

Назив власника лиценце

Мјесто и адреса власника лиценце

Датум издавања лиценце

Период важења лиценце

Дјелатност за коју се издаје

Измјене, допуне, суспензија, укидање или пренос лиценце

Напомена

1.

05-28-164-8/05

Независни оператор система у Босни и Херцеговини

Сарајево, Хамдије Чемерлића 2

30.08.2005.

12.07.2005. до 11.07.2007.

Независни оператор система

Издата нова лиценца

Привремена

2.

05-28-179-15/05

ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ” д.д Мостар

Мостар, Загребачка 1

21.11.2005.

01.01.2006. до 31.12.2007.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

3.

05-28-188-20/05

ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево

Сарајево, Вилсоново шеталиште 15

22.12.2005.

01.01.2006. до 31.12.2007.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

4.

05-28-189-10/05

“Електропривреда” РС а.д. Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

22.12.2005.

01.01.2006. до 31.12.2007.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

5.

05-28-247-15/05

“Електропренос Босне и Херцеговине”, а.д. Бања Лука

Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука

28.12.2005.

01.02.2006. до 31.01.2008.

Пренос електричне енергије

Издата нова лиценца

Привремена

6.

05-28-298-18/05

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Требиње

Обала Луке Вукаловића бб, Требиње

27.06.2006.

1.07.2006. до 30.06.2008.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

7.

05-28-281-10/06

“АЛУМИНИЈ” д.д. Мостар

Баћевићи бб, Мостар

30.11.2006.

01.01.2007. до 31.12.2008.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

Издата нова лиценца

Привремена

8.

05-28-222-22/06

ЕЗПАДА д.о.о. Чапљина

Анте Старчевића 5, Чапљина

19.4.2007.

01.05.2007. до 30.04.2009.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

9.

05-28-252-18/07

“БИРАЧ” а.д. Зворник

Каракај бб Зворник

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2009.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

10.

05-28-124-26/07

”Б.С.И.” д.о.о. Јајце

Бруне Бушића бб, Јајце

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2009.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

Издата нова лиценца

Привремена

11.

05-28-272-20/08

“Интеренерго” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1А/9, Сарајево

20.11.2008.

1.1.2009. до 31.12.2010.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

12.

05-28-358-18/08

ЧЕЗ БиХд.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

29.12.2008.

1.1.2009. до 31.12.2010.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

13.

05-28-396-22/08

ГЕН-И д.о.о.Сарајево

Хамдије Крешевљаковића 7, Сарајево

26.2.2009.

1.3.2009. до 28.2.2011.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

14.

05-28-245-14/08

“КОРЛЕА” д.о.о. Мостар

11. липња 31А, Мостар

25.3.2009.

1.4.2009. до 31.3.2011.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

15

05-28-426-22/08

АТЕЛ БХ д.о.о. Сарајево

Далматинска 6/1, Сарајево

29.5.2009.

1.6.2009. до 31.5.2011.

Међународна трговина електричном енергијом

Одлука бр. 05-28-13-308-4/09 од 11. 2. 2010. о наставку кориштења привремене лиценце

Издата нова лиценца

Привремена

16

05-28-237-22/09

“Repower Adria” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

11.2.2010.

15.2.2010. до 14.2.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Одлука бр. 05-28-12-258-5/10 од 1. 12. 2010. о наставку кориштења привремене лиценце

Издата нова лиценца

Привремена

17

05-28-007-17/06

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини”

Хамдије Чемерлића 2, Сарајево

28.6.2007.

1.7.2007. до 11.07.2012.

Независни оператор система

Издата нова лиценца

-

18

 

05-28-12-229-20/10

ХСЕ БХ д.о.о. Сарајево

Булевар Меше Селимовића 16, Сарајево

1.12.2010.

1.12.2010. до 30.11.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

19

05-28-271-15/07

МХ “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, а.д. Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

20

05-28-234-16/07

ЈП “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар

Миле Будака 106А, Мостар

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

21

05-28-235-14/07

ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Вилсоново шеталиште 15, Сарајево

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

22

05-28-323-16/06

“Електропренос Босне и Херцеговине”, а.д. Бања Лука

Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука

28.6.2007.

1.7.2007. до 31.01.2013.

Пренос електричне енергије

Издата нова лиценца

Одлука бр. 05-28-183-13/09 од 24. 6. 2009. о измјенама Услова за кориштење лиценце

23

05-28-12-017-2/11

Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко Дистрикт БиХ

19.1.2011.

19.1.2011. до 18.1.2013.

Дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом у Брчко Дистрикту БиХ

Привремена -

 

Издата нова лиценца

Одлука бр. 05-28-12-317/11 од 26. октобра 2011. о измјенама Услова за кориштење привремене лиценце

 

24

05-28-005-12/08

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Требиње

Обала Луке Вукаловића бб, Требиње

30.6.2008.

1.7.2008. до 30.06.2013.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

25

05-28-12-343-27/11

ЧЕЗ БиХ д.о.о. Сарајево

Хаџи Идризова 20, Сарајево

22.2.2012.

1.3.2012. до 28.2.2014.

(31.12.2013.)

Међународна трговина електричном енергијом

Одлука о престанку важења привремене лиценце број: 05-28-13-66-10/13

Привремена

26

 

05-28-342-18/08

“ЕЗПАДА” д.о.о. Чапљина

Анте Старчевића 5

25.3.2009.

1.5.2009. до 30.4.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило сједиште. Од 15. 2. 2013. послује као "ЕЗПАДА" д.о.о. Мостар, са сједиштем у Мостару, на адреси Бискупа Чуле бб

Издата нова лиценца

-

27

05-28-12-33-20/12

“КТГ Зеница” д.о.о. Зеница

Булевар краља Твртка И, 17 Зеница

16.4.2012.

1.5.2012. до 30.4.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована до 30.4.2014.

Издата нова привремена л.

Привремена

28

05-28-12-148-21/12

“COMSAR ENERGY TRADING” д.о.о. Бања Лука

Васе Пелагића 6, Бања Лука

25.6.2012.

1.7.2012. до 30.6.2014

Међународна трговина електричном енергијом

Захтјев за лиценцу поднесен 26.5.2014.

Привремена

29

05-28-12-249-23/12

EL-EN SOLUTIONS д.о.о. Бања Лука

Максима Горког 56, Бања Лука

31.10.2012.

1.11.2012. do 31.10.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

30

05-28-12-328-26/12

“Axpo BH” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

21.11.2012.

22.11.2012. до 21.11.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

31

05-28-275-18/08

“АЛУМИНИЈ” д.д. Мостар

Баћевићи бб, Мостар

20.11.2008.

1.1.2009. до 31.12.2014.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

-

-

32

05-28-248-22/09

“Б.С.И.” д.о.о. Јајце

II засједање АВНОЈ-а бб, Јајце

24.11.2009.

1.1.2010. до 31.12.2014.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

-

-

33

05-28-270-21/09

“Руднап” д.о.о. Бања Лука

Петра Прередовића 21, Бања Лука

29.12.2009.

1.2.2010. до 31.1.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

Није поднијет нови захтјев

-

34

05-28-12-412-18/12

“PETROL BH OIL COMPANY” д.о.о. Сарајево

Грбавичка 4, Сарајево

27.2.2013.

1.3.2013. до 28.2.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво од 15.1.2014. послује на новој адреси: Тешањска 24а, Сарајево

Привремена

35

05-28-12-446-19/12

PROENERGY d.o.o. Mostar

11 липња 31А, Мостар

19.3.2013.

28.3.2013. до 27.3.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило назив и сједиште. До 24.09.2013. године назив друштва био је “PROFECTIO ENERGIJA” д.о.о. Широки Бријег, Фра. Дидака Бунтића б.б.

Привремена

36

05-28-12-206-19/13

“Steelmin BH” д.о.о. Јајце

Скела бб, Јајце

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Међународна трговина електричном енергијом за властите потребе

-

Привремена

37

05-28-12-217-20/13

“Електро енергија БХ” д.о.о. Бања Лука

Алеја Светог Саве 61, Бања Лука

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

(није обновљена)

38

05-28-12-309-20/13

ХЕП-Траде д.о.о. Мостар

Краља Томислава 11б, Мостар

27.11.2013.

1.12.2013. до 30.11.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

39

05-28-12-281-20/13

“Danske Commodities BH” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

18.12.2013.

19.12.2013. до 18.12.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

40

05-28-12-125-18/10

“Интеренерго” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1А/9, Сарајево

24.11.2010.

1.1.2011. до 31.12.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

41

05-28-12-203-19/10

ГЕН-И д.о.о. Сарајево

Хамдије Крешевљаковића 7, Сарајево

24.11.2010.

1.3.2011. до 29.2.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

42

05-28-12-328-22/10

“Alpiq Energija BH” д.о.о. Сарајево

Каптол 5/2, Сарајево

11.5.2011.

1.6.2011. до 31.5.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

43

05-28-12-425-25/13

“КТГ Зеница” д.о.о. Зеница

Булевар краља Твртка I, 17 Зеница

29.4.2014.

1.5.2014. до 30.4.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована

od 28.10.2015. do 30.4.2016.

Привремена

44

05-28-12-269-17/14

“Б.С.И.” д.о.о. Јајце

II засједање АВНОЈ-а бб, Јајце

27.11.2014.

1.1.2015. до 31.12.2016.

Међународна трговина електричном енергијом за сопствене потребе

-

-

45

05-28-12-239-18/15

“Steelmin BH” д.о.о. Јајце

Скела бб, Јајце

28.10.2015.

1.11.2015. до 31.10.2017.

Међународна трговина електричном енергијом за сопствене потребе

-

-

46

05-28-12-413-30/12

Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко Дистрикт БиХ

17.1.2013.

19.1.2013. до 31.10.2017.

Трговина и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

-

-

47

05-28-12-222-19/15

“ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари

Станари бб

28.10.2015.

1.11.2015. до 31.10.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

48

05-28-12-184-22/12

ХСЕ БХ д.о.о. Сарајево

Алије Исаковић 1, Сарајево

31.10.2012.

1.12.2012. до 30.11.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је до 1.12.2013. пословало на адреси: Булевар Меше Селимовић бр.16, Сарајево

-

49

05-28-12-233-19/12

МХ “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, а.д. Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

27.12.2012.

1.1.2013. до 31.12.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

50

05-28-12-236-22/12

ЈП “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар

Миле Будака 106А, Мостар

27.12.2012.

1.1.2013. до 31.12.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

51

05-28-12-239-21/12

ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Вилсоново шеталиште 15, Сарајево

27.12.2012.

1.1.2013. до 31.12.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

52

05-28-12-357-18/15

Витол Адриатик д.о.о. Сарајево

Змаја од Босне 7-7а, Сарајево

24.3.2016.

24.3.2016. до 23.3.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

53

05-28-12-440-17/12

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Билећа

Српске војске 9, Билећа

19.3.2013.

1.7.2013. до 30.06.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило назив и сједиште. До 21. 3. 2014. пословало као "ЕФТ" д.о.о. Требиње, на адреси Обала Луке Вукаловића бб, Требиње

-

54

05-28-12-125-1/16

Ердал д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

28.6.2016.

1.7.2016. до 30.6.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

Прво плинарско друштво д.о.о. промијенило назив Друштва

 

Привремена

 

55

 

05-28-12-136-18/16

“Г-Петрол” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

21.7.2016.

1.8.2016. до 31.7.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

56

 

05-28-12-385-16/13

“ЕЗПАДА” д.о.о. Мостар

Бискупа Чуле бб, Мостар

26.3.2014.

1.5.2014. до 30.4.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

57

 

05-28-12-217-17/14

“COMSAR ENERGY TRADING” д.о.о. Бања Лука

Васе Пелагића 6, Бања Лука

16.10.2014.

1.11.2014. до 21.5.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Није обновљена

58

 

05-28-12-30-21/12

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини”

Хифзи Бјелевца 17, Сарајево

3.7.2012.

12.7.2012. до 11.07.2019.

Независни оператор система

НОС БиХ је промијенио адресу сједишта

-

59

05-28-12-236-17/14

“Axpo BH” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

16.10.2014.

22.11.2014. до 21.11.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

 

РАНИЈЕ ВАЖЕЋА ПРАВИЛА

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.