Међународна регулаторна сарадња Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је чланица више међународних асоцијација чије циљеве, функције и овлаштења у области регулације тржишта енергије прихваћа и у својој регулаторној пракси подржава. ДЕРК редовно прати, користи или у различитим видовима партиципира у органима и активностима посебно слиједећих асоцијација:Регулаторни одбор Енергетске заједнице (ЕЦРБ) је успостављен у складу са чланом 58. Уговора о успостави Енергетске заједнице, као једна од институција Енергетске заједнице. ЕЦРБ чине представници државних регулаторних тијела Уговорних страна (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Грузија, Косово*, Македонија, Молдавија, Србија и Украјина) и Европска унија, коју представља Европска комисија, уз помоћ по једног регулатора из земаља учесница из ЕУ, те једног представника Агенције за сарадњу енергетских регулатора (АЦЕР). ЕЦРБ разматра питања регулаторне сарадње и има кључну улогу у раду проширеног тржишта.


erra-logo

Регионална асоцијација енергетских регулатора (ЕRRА) је организација независних регулаторних тијела за енергију из Централне Европе и Евроазије, са придруженим чланицама из Африке, Азије, Блиског истока и Америке. Чланице ЕРРА-е долазе из 34 државе.
Циљеви ЕРРА-е су побољшање регулирања енергетских дјелатности у земљама чланицама, подстицање развоја независних и стабилних регулатора, побољшање сарадње између регулатора, размјена информација, истраживачког рада и искуства између чланица, бољи приступ информацијама о свјетској пракси у регулирању енергетских дјелатности.


medreg logo 2013

Асоцијација медитеранских енергетских регулатора (MEDREG) промовира сарадњу енергетских регулатора из земаља сјеверне, јужне и источне обале Медитеранског базена. МЕДРЕГ окупља регулаторна тијела из Албаније, Алжира, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Египта, Француске, Грчке, Хрватске, Италије, Израела, Јордана, Кипра, Либије, Малте, Марока, Палестинске управе, Португала, Словеније, Шпаније, Туниса и Турске.У циљу унапређења јасног, стабилног и усклађеног правног и регулаторног оквира, Асоцијација има подршку Европске комисије и Вијећа европских енергетских регулатора (CEER).


ICER

Међународна конфедерација енергетских регулатора (ICER) представља добровољни оквир за сарадњу на свјетском нивоу. Циљ ICER-а је да побољша информираност јавности и креатора политичких одлука, као и разумијевање регулирања енергије и његове улоге у рјешавању широког спектра социо-економских, околишних и тржишних питања. Преко 250 регулаторних тијела са шест континената, путем 11 регионалних регулаторних асоцијација и два национална енергетска регулаторна тијела остварују чланство у ICER-у.


CEER-logo

Вијеће европских енергетских регулатора (CEER) је непрофитна асоцијација која окупља енергетске регулаторе. Њени чланови и посматрачи су независна, законом прописана тијела одговорна за регулирање енергије на државном нивоу. Ово Вијеће окупља 36 националних регулаторних тијела из држава чланица Европске уније, Европске слободне трговинске зоне (EFTA) и земаља у процесу придруживања Европској унији, укључујући Уговорне стране Енергетске заједнице. Вијеће европских енергетских регулатора предњачи у активностима на развоју конкурентних енергетских тржишта и јачању улоге купаца.


 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.