Линкови Штампа

Институције БиХ

Ентитески регулатори

  • Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине  – www.ferk.ba
  • Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  – www.reers.ba

Електропривредне компаније

Међународна тијела

  • Енергетска заједница – www.energy-community.org
  • Регионална асоцијација енергетских регулатора - ERRA– www.erranet.org
  • Асоцијација медитеранских енергетских регулатора - MEDREG– www.medreg-regulators.org
  • Међународна конфедерација енергетских регулатора - ICER– www.icer-regulators.net
  • Агенција за сарадњу енергетских регулатора - ACER– www.acer.europa.eu
  • Вијеће европских енергетских регулатора - CEER– www.ceer.eu
  • Национална асоцијација регулатора SAD-а - NARUC– www.naruc.org
  • Енергетска повеља - ECT– www.encharter.org

Европски регулатори

 

 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.