Линкови Штампа

Институције БиХ

Ентитески регулатори

 • Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине  – www.ferk.ba
 • Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  – www.reers.ba

Електропривредне компаније

 • Независни оператор система у Босни и Херцеговини  – www.nosbih.ba
 • Електропренос Босне и Херцеговине – www.elprenos.ba
 • Електропривреда Босне и Херцеговине – www.elektroprivreda.ba
 • Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Боснеwww.ephzhb.ba
 • Електропривреда Републике Српске  – www.ers.ba
 • Комунално Брчкоwww.komunalno.ba

  Међународна тијела

  • Енергетска заједница – www.energy-community.org
  • Регионална асоцијација енергетских регулатора - ERRA– www.erranet.org
  • Асоцијација медитеранских енергетских регулатора - MEDREG– www.medreg-regulators.org
  • Вијеће европских енергетских регулатора - CEER– www.ceer.eu
  • Међународна конфедерација енергетских регулатора - ICER– www.icer-regulators.net
  • Агенција за сарадњу енергетских регулатора - ACER– www.acer.europa.eu
  • Национална асоцијација регулатора SAD-а - NARUC– www.naruc.org
  • Енергетска повеља - ECT– www.encharter.org

  Европски регулатори

   

   
  DERK © 2004-2023. Сва права придржана.