OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Ispis


“Petrol BH Oil Company” d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. Podnositelj zahtjeva je vlasnik petogodišnje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja važi do 29.02.2020. godine.

Društvo je registrovano Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-09-001870 od 17.08.2009. godine, i upisano je u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod MBS: 1-21444. Osnivač Društva je strana pravna osoba “Petrol Slovenska energetska družba” d.d. Ljubljana, Republika Slovenija. Osnovna djelatnost Društva je trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.

Podnositelj zahtjeva za licencu je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama. Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definisanom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Lica zainteresirana za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 06.12.2019. godine. Status umješača DERK može dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.