Dobrodošli na službenu stranicu DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je osnovala Parlamentarna skupština BiH donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije i imenovanjem članova Komisije.


 

OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifne stavove za usluge distribucije elektr [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo “Winter Wind” d.o.o. Tomislavgrad zainteresirano je da obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energi [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFE ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifu za usluge prijenosa električne energi [ ... ]


266. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 266. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


265. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 265. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZMJENA I DOPUNA TARIFNE METODOLOGIJE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u svom radu kontinuirano prati i podupire proces razvoja tržišta električne energije u [ ... ]


264. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju će održati 264. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II) u srijedu [ ... ]


263. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 263. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


262. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 262. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


261. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 261. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u četvrt [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 4.6.2021. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“B.S.I.” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ferolegurama, Jajce (pod skraćenom oznakom “B.S.I.” d.o.o. Jajce)  [ ... ]


260. REDOVNA SJEDNICA DERK-a


Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 260. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II) u utorak,  [ ... ]


259. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 21. aprila 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 259. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 26.3.2021. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


258. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 24. marta 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 258. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu  [ ... ]


257. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 10. marta 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 257. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog  [ ... ]


256. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 10. februara 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 256. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od utorka 12.1.2021. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


255. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 29. decembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, održat će se 255. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


GEN-I d.o.o, Društvo za trgovinu i prodaju električne energije, Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK [ ... ]


254. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 9. decembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, održat će se 254. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će od [ ... ]


253. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 19. novembra 2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati 253. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 5.11.2020. godine omogućiti uvid javnost [ ... ]


252. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11. novembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 252. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


251. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 4. novembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 251. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električn [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od srijede 28.10.2020. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 9.10.2020. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - INTERENERGO

“Interenergo” – Privredno društvo za energetski inženjering d.o.o. Sarajevo, podnijelo je blagovremeno Državnoj regulatornoj komisiji [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - HEP ENERGIJA

HEP Energija društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Mostaru, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu ener [ ... ]


250. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 07. oktobra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 250. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električn [ ... ]


249. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 16. septembra 2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati 249. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje  [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 4.9.2020. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


248. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 3. septembra 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati 248. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijet je zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije [ ... ]


247. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 28. jula 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  247. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


246. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 21.jula 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  246. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 3.7.2020. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


245. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.juna 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  245. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licenc [ ... ]


244. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.maja 2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  244. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


243. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.maja 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  243. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da je omogućen uvid javnosti u Nacrt pravilnika o cjelovitos [ ... ]


REMIT - CJELOVITOST I TRANSPARENTNOST VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Odlukom Ministarskog vijeća Energetske zajednice broj D/2018/10/MC-EnC od 29. novembra 2018. godine, u acquis Energetske zajednice je uključena Ured [ ... ]


242. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 15.aprila 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  242. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


241. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 25.marta 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  241. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu  [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 11. marta 2020. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donesen [ ... ]


240. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11.03.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  240. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


239. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 12.02.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  239. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 30.1.2020. godine omogućiti uvid javnost [ ... ]


238. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 29.01.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  238. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od srijede 8.1.2020. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

INOZEMNI CENTAR TRGOVINE d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu (ICT d.o.o.) podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DE [ ... ]


237. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 31.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  237. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


236. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U petak, 27.12.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  236. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energ [ ... ]


235. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 18.12.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  235. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“Petrol BH Oil Company” d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence z [ ... ]


234. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  234. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će od [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će o [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFE ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I TARIFA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će [ ... ]


233. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 13.11.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  233. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 1.11.2019. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Pokreće se postupak ukidanja licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom registracijskog broja 05-28-12-118-19/18, [ ... ]


232. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  232. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od subote 7.9.2019. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


231. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11.09.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  231. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo Axpo BH d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


230. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 24.07.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  230. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


229. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.06.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  229. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


228. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.06.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  228. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


227. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 13.06.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  227. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će od srijede 22.5.2019. godine omogućiti uvid [ ... ]


226. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 16.05.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  226. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


JAVNI OGLAS

Javni oglas o prodaji vozila putem javne prodaje-licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda zajedno sa Obrascem za ponudu mozete preuz [ ... ]


OBAVIJEST O NASTAVKU 208. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nastavak dvije stotine osme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju održat će se u srijedu 8. maja 2019. godine [ ... ]


225. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.03.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  225. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA AKTIVNOSTI NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavan [ ... ]


224. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.03.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  224. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


223. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.02.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  223. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


222. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 19.02.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  222. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od subote 2.2.2019. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


221. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 24.01.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  221. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresirane da će u utorak, 8. januara 2019. godine, omogućiti uvid j [ ... ]


220. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 17.01.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  220. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“EZPADA” d.o.o. Mostar podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djel [ ... ]


219. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.12.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  219. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


218. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 18.12.2018. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  218. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


217. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 20.11.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  217. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak određivanja tarif [ ... ]


216. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 07.11.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  216. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


215. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 19.09.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  215. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


214. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 29.08.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  214. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆIH JAVNIH RASPRAVA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u četvrtak 9.8.2018. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene lic [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo G-Petrol d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Drža [ ... ]


213. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.07.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  213. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


TARIFNI POSTUPCI

OBAVIJEST ZA JAVNOST  U POSTUPKU ODREĐIVANJA [ ... ]


DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.