255. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Ispis

U utorak, 29. prosinca 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, održat će se 255. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slјedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika 254. redovne sjednice održane 9. prosinca 2020. godine
  2. Donošenje odlukâ u postupku određivanja tarife za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Zainteresirana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.