OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - HIFA-OIL Ispis


Pravna osoba “Hifa-Oil” d.o.o., Tešanj zainteresirana je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijela zahtjev za izdavanje licence. Podnositelj zahtjeva je vlasnik privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja važi do 11. svibnja 2024. godine.

Društvo je osnovano aktom o osnivanju dana 16. siječnja 2002. godine i registrirano Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici (Matični broj subjekta upisa: 43-01-0593-09, stari broj: I-8492). Osnivač subjekta upisa (vlasnik kapitala) je gosp. Izudin Ahmetlić, Tešanj, Bukva 10.

Podnositelj zahtjeva je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i financijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuiranu opskrbu električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa Državne regulatorne komisije za električnu energiju.

Osobe zainteresirane za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju do 2. veljače 2024. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence definirana je člankom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare u vezi zahtjeva za izdavanje licence na adresu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e‑mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.