Ugovor o uspostavi Energetske zajednice Ispis

Ugovor o upostavi Energetske zajednice, koji je potpisan 25. listopada 2005. godine i stupio na snagu 1. srpnja 2006. godine, omogućava kreiranje najvećeg internog tržišta za električnu energiju i plin na svijetu, u kojem efektivno sudjeluje Europska unija sa jedne strane i sljedećih devet Ugovornih strana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo*, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Ukrajina.


U skladu sa izraženim interesom, u radu tijela Energetske zajednice sudjeluju: Austrija, Bugarska, Češka, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Švedska. Ovih 19 tzv. zemalja sudionica iz Europske unije izravno sudjeluje u radu tijela Energetske zajednice, a njihove pozicije prilikom glasovanja izražava Europska komisija.


Status promatrača u tijelima Energetske zajednice imaju Armenija, Norveška i Turska.


Osnovni ciljevi Energetske zajednice su kreiranje stabilnog i jedinstvenog regulatornog okvira i tržišnog prostora koji osigurava pouzdanu opskrbu energijom i može privući investicije u sektore električne energije i prirodnog plina. Pored toga, to je razvoj alternativnih pravaca opskrbe i poboljšanje stanja u okolišu, uz primjenu energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora.


Zaključivanjem ovog Ugovora, Ugovorne strane iz regije se obvezuju da između sebe uspostave zajedničko tržište električne energije i plina koje će funkcionirati po standardima tržišta energije EU s kojim će se integrirati. To se postiže postupnim preuzimanjem dijelova acquis-a EU, odnosno implementacijom odgovarajućih uredbi i direktiva EU u područjima električne energije, plina, sigurnosti opskrbe, nafte, okoliša, obnovljivih izvora, energetske učinkovitosti, infrastrukture, konkurencije i statistike.Ugovor je prvobitno zaključen na razdoblje od deset godina. Odlukom Ministarskog vijeća Energetske zajednice od 24. listopada 2013. godine njegovo važenje produženo je do 30. lipnja 2026. godine, a Odlukom koja je donijeta 14. prosinca 2023., važenje Ugovora produženo je do 30. lipnja 2036. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.