Suspendovane, odbijene i prethodno važeće licence i pravila Štampaj

Lista suspendovanih licenci

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Period važenja licence

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Napomena

1.

05-28-12-273-18/14

EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

3.11.2014.

1.11.2014. do 31.10.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

Odluka

2.

05-28-12-131-18/18

Društvo s ograničenom odgovornosti “ALUMINIJ Trade” Mostar

Baćevići bb, Mostar

23.5.2018.

1.6.2018. do 31.5.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

Odluka

Odluka

3.

05-28-12-286-16/18

“G-Petrol” d.o.o., Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

29. 8. 2018.

1. 9. 2018. do 31. 8. 2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

Odluka

4.

05-28-12-192-23/20

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Mladena Stojanovića 117a, Banja Luka

28.7.2020.

1.9.2020. do 31.8.2025.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana 9.11.2021.

Odluka

Odluka

5.

05-28-12-245-23/22

“Global Ispat koksna industrijaˮ d.o.o., Lukavac

Željeznička 1, Lukavac

23. 11. 2022.

24. 11. 2022. do 23. 11. 2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendirana  13. 12. 2023.

Odluka


Lista odbijenih zahtjeva za izdavanje licence

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Napomena

1.

05-28-12-187-1/16

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Jovana Dučića 23a, Banja Luka

17.6.2016.

-

Međunarodna trgovina električnom energijom

Zahtjev odbijen

Zaključak

2.

05-28-12-112-1/17

“INTEH” d.o.o. Banja Luka

Branka Grpčića 2, Banja Luka

7.3.2017.

-

Međunarodna trgovina električnom energijom

Zahtjev odbijen

Zaključak

3.

05-28-12-420-16/19

“INOZEMNI CENTAR TRGOVINE” d.o.o.

Knešpolje bb, Široki Brijeg

9.12.2019.

27.12.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Zahtjev odbijen

Odluka

 

Sažetak registra prethodno važećih - ukinutih licenci

 

Registarski broj licence

Naziv vlasnika licence

Mjesto i adresa vlasnika licence

Datum izdavanja/ukidanja licence

Period važenja licence

Djelatnost za koju se izdaje

Izmjene, dopune, suspenzija, ukidanje ili prenos licence

Napomena, Odluke

1.

05-28-12-254-19/10

“KORLEA” d.o.o. Mostar

11. lipnja 31A, Mostar

27.1.2011./

18.12.2014.

1.4.2011. do 31.3.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana,

 

Licenca ukinuta

Odluka o suspenziji licence,

 

Odluka o ukidanju licence

 

2.

05-28-12-235-21/11

“Repower Adria” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

19.1.2012./ 25.2.2016.

15.2.2012. do 14.2.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca ukinuta na zahtjev vlasnika

Odluka o ukidanju licence

3.

05-28-12-305-17/14

“PROENERGY” d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

25.2.2015./ 7.2.2018.

28.3.2015. do 27.3.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca ukinuta na zahtjev vlasnika

 

Odluka o ukidanju licence

 

Društvo je od 6.9.2017. promijenilo adresu sjedišta.

 

Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Od 20. 9. 2016. godine poslovalo kao Proenergy d.o.o. Sarajevo, na adresi Tešanjska 24a, Sarajevo

4.

05-28-12-400-17/17

“Vitol Adriatik” d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

13.3.2018./ 13.6.2019.

24.3.2018. do 23.3.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

Odluka

Odluka o ukidanju licence

5.

05-28-12-118-19/18

Erdal d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

23.5.2018./ 27.11.2019.

1.7.2018. do 30.6.2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

Odluka

Odluka o ukidanju licence

6.

05-28-12-469-16/18

“EZPADA” d.o.o. Mostar

Biskupa Čule bb, Mostar

14.3.2019./ 9.11.2021.

1.5.2019. do 30.4.2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca ukinuta na zahtjev vlasnika

Odluka o ukidanju licence

7.

05-28-12-330-18/21

“Euro-Power” d.o.o. Tešanj

Bukva 10 Tešanj

9.2.2022./ 20.4.2022.

10.2.2022. do 9.2.2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca ukinuta na zahtjev vlasnika

Odluka o ukidanju licence

8.

05-28-12-132-19/21

“B.S.I.” d.o.o. Jajce

Industrijska bb, Jajce

30.6.2021.

1.7.2021. do 30.6.2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca ukinuta na zahtjev vlasnika

Odluka o ukidanju licence

 

Sažetak registra prethodno važećih licenci

 

Registarski broj licence

Naziv vlasnika licence

Mjesto i adresa vlasnika licence

Datum izdavanja licence

Period važenja licence

Djelatnost za koju se izdaje

Izmjene, dopune, suspenzija, ukidanje ili prenos licence

Napomena

1.

05-28-164-8/05

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2

30.08.2005.

12.07.2005. do 11.07.2007.

Nezavisni operator sistema

Izdata nova licenca

Privremena

2.

05-28-179-15/05

JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d Mostar

Mostar, Zagrebačka 1

21.11.2005.

01.01.2006. do 31.12.2007.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

3.

05-28-188-20/05

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15

22.12.2005.

01.01.2006. do 31.12.2007.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

4.

05-28-189-10/05

“Elektroprivreda” RS a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

22.12.2005.

01.01.2006. do 31.12.2007.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

5.

05-28-247-15/05

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

28.12.2005.

01.02.2006. do 31.01.2008.

Prenos električne energije

Izdata nova licenca

Privremena

6.

05-28-298-18/05

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Trebinje

Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

27.06.2006.

1.07.2006. do 30.06.2008.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

7.

05-28-281-10/06

“ALUMINIJ” d.d. Mostar

Baćevići bb, Mostar

30.11.2006.

01.01.2007. do 31.12.2008.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

Izdata nova licenca

Privremena

8.

05-28-222-22/06

EZPADA d.o.o. Čapljina

Ante Starčevića 5, Čapljina

19.4.2007.

01.05.2007. do 30.04.2009.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

9.

05-28-252-18/07

“BIRAČ” a.d. Zvornik

Karakaj bb Zvornik

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2009.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

10

05-28-124-26/07

”B.S.I.” d.o.o. Jajce

Brune Bušića bb, Jajce

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2009.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

Izdata nova licenca

Privremena

11

05-28-272-20/08

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

20.11.2008.

1.1.2009. do 31.12.2010.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

12

05-28-358-18/08

ČEZ BiHd.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

29.12.2008.

1.1.2009. do 31.12.2010.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

13

05-28-396-22/08

GEN-I d.o.o.Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

26.2.2009.

1.3.2009. do 28.2.2011.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

14.

05-28-245-14/08

“KORLEA” d.o.o. Mostar

11. lipnja 31A, Mostar

25.3.2009.

1.4.2009. do 31.3.2011.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

15

05-28-426-22/08

ATEL BH d.o.o. Sarajevo

Dalmatinska 6/1, Sarajevo

29.5.2009.

1.6.2009. do 31.5.2011.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Odluka br. 05-28-13-308-4/09 od 11. 2. 2010. o nastavku korištenja privremene licence

Izdata nova licenca

Privremena

16

05-28-237-22/09

Repower Adria” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

11.2.2010.

15.2.2010. do 14.2.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Odluka br. 05-28-12-258-5/10 od 1. 12. 2010. o nastavku korištenja privremene licence

Izdata nova licenca

Privremena

17

05-28-007-17/06

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

28.6.2007.

1.7.2007. do 11.07.2012.

Nezavisni operator sistema

Izdata nova licenca

-

18

05-28-12-229-20/10

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

1.12.2010.

1.12.2010. do 30.11.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

Privremena

19

05-28-271-15/07

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

20

05-28-234-16/07

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106A, Mostar

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

21

05-28-235-14/07

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

27.12.2007.

1.1.2008. do 31.12.2012.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

22

05-28-323-16/06

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

28.6.2007.

1.7.2007. do 31.01.2013.

Prenos električne energije

Izdata nova licenca

Odluka br. 05-28-183-13/09 od 24. 6. 2009. o izmjenama Uslova za korištenje licence

23

05-28-12-017-2/11

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

19.1.2011.

19.1.2011. do 18.1.2013.

Distribucija i snabdijevanje električnom energijom u Brčko Distriktu BiH

Privremena -

 

Izdata nova licenca

Odluka br. 05-28-12-317/11 od 26. oktobra 2011. o izmjenama Uslova za korištenje privremene licence

 

24

05-28-005-12/08

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Trebinje

Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

30.6.2008.

1.7.2008. do 30.06.2013.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Izdata nova licenca

-

25

05-28-12-343-27/11

ČEZ BiH d.o.o. Sarajevo

Hadži Idrizova 20, Sarajevo

22.2.2012.

1.3.2012. do 28.2.2014.

(31.12.2013.)

Međunarodna trgovina električnom energijom

Odluka o prestanku važenja privremene licence broj: 05-28-13-66-10/13

Privremena

26

05-28-342-18/08

“EZPADA” d.o.o. Čapljina

Ante Starčevića 5

25.3.2009.

1.5.2009. do 30.4.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo sjedište. Od 15. 2. 2013. posluje kao "EZPADA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Biskupa Čule bb

Izdata nova licenca

-

27

05-28-12-33-20/12

“KTG Zenica” d.o.o. Zenica

Bulevar kralja Tvrtka I, 17 Zenica

16.4.2012.

1.5.2012. do 30.4.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana do 30.4.2014.

Izdata nova privremena l.

Privremena

28

05-28-12-148-21/12

“COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 6, Banja Luka

25.6.2012.

1.7.2012. do 30.6.2014

Međunarodna trgovina električnom energijom

Zahtjev za licencu podnesen 26.5.2014.

Privremena

29

05-28-12-249-23/12

EL-EN SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

31.10.2012.

1.11.2012. do 31.10.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

30

05-28-12-328-26/12

Axpo BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

21.11.2012.

22.11.2012. do 21.11.2014.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

31

05-28-275-18/08

“ALUMINIJ” d.d. Mostar

Baćevići bb, Mostar

20.11.2008.

1.1.2009. do 31.12.2014.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

-

-

32

05-28-248-22/09

“B.S.I.” d.o.o. Jajce

II zasjedanje AVNOJ-a bb, Jajce

24.11.2009.

1.1.2010. do 31.12.2014.

Međunarodna trgovina - uvoz električne energije za vlastite potrebe

-

-

33

05-28-270-21/09

“Rudnap” d.o.o. Banja Luka

Petra Preredovića 21, Banja Luka

29.12.2009.

1.2.2010. do 31.1.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Nije podnijet novi zahtjev

-

34

05-28-12-412-18/12

“PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo

Grbavička 4, Sarajevo

27.2.2013.

1.3.2013. do 28.2.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo od 15.1.2014. posluje na novoj adresi: Tešanjska 24a, Sarajevo

Privremena

35

05-28-12-446-19/12

PROENERGY d.o.o. Mostar

11 lipnja 31A, Mostar

19.3.2013.

28.3.2013. do 27.3.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Do 24.09.2013. godine naziv društva bio je “PROFECTIO ENERGIJA” d.o.o. Široki Brijeg, Fra. Didaka Buntića b.b.

Privremena

36

05-28-12-206-19/13

“Steelmin BH” d.o.o. Jajce

Skela bb, Jajce

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom za vlastite potrebe

-

Privremena

37

05-28-12-217-20/13

“Elektro energija BH” d.o.o. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61, Banja Luka

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

(nije obnovljena)

38

05-28-12-309-20/13

HEP-Trade d.o.o. Mostar

Kralja Tomislava 11b, Mostar

27.11.2013.

1.12.2013. do 30.11.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

39

05-28-12-281-20/13

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

18.12.2013.

19.12.2013. do 18.12.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

40

05-28-12-125-18/10

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

24.11.2010.

1.1.2011. do 31.12.2015.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

41

05-28-12-203-19/10

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

24.11.2010.

1.3.2011. do 29.2.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

42

05-28-12-328-22/10

“Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

11.5.2011.

1.6.2011. do 31.5.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

43

05-28-12-425-25/13

“KTG Zenica” d.o.o. Zenica

Bulevar kralja Tvrtka I, 17 Zenica

29.4.2014.

1.5.2014. do 30.4.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

od 28.10.2015. do 30.4.2016.

 

Privremena

44

05-28-12-269-17/14

“B.S.I.” d.o.o. Jajce

II zasjedanje AVNOJ-a bb, Jajce

27.11.2014.

1.1.2015. do 31.12.2016.

Međunarodna trgovina električnom energijom za vlastite potrebe

-

-

45

05-28-12-239-18/15

“Steelmin BH” d.o.o. Jajce

Skela bb, Jajce

28.10.2015.

1.11.2015. do 31.10.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom za vlastite potrebe

-

-

46

05-28-12-413-30/12

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

17.1.2013.

19.1.2013. do 31.10.2017.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

-

-

47

05-28-12-222-19/15

EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanarid.o.o. Stanari

Stanari bb

28.10.2015.

1.11.2015. do 31.10.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

48

05-28-12-184-22/12

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

31.10.2012.

1.12.2012. do 30.11.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je do 1.12.2013. poslovalo na adresi: Bulevar Meše Selimović br.16, Sarajevo

-

49

05-28-12-233-19/12

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

27.12.2012.

1.1.2013. do 31.12.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

50

05-28-12-236-22/12

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106A, Mostar

27.12.2012.

1.1.2013. do 31.12.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

51

05-28-12-239-21/12

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

27.12.2012.

1.1.2013. do 31.12.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

52

05-28-12-357-18/15

“Vitol Adriatik” d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

24.3.2016.

24.3.2016. do 23.3.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

53

05-28-12-440-17/12

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

19.3.2013.

1.7.2013. do 30.06.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Do 21. 3. 2014. poslovalo kao "EFT" d.o.o. Trebinje, na adresi Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

-

54

05-28-12-125-17/16

Erdal d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

28.6.2016.

1.7.2016. do 30.6.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Prvo plinarsko društvo d.o.o. promijenilo naziv Društva

Privremena

55

05-28-12-136-18/16

“G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

21.7.2016.

1.8.2016. do 31.7.2018.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Privremena

56

05-28-12-385-16/13

“EZPADA” d.o.o. Mostar

Biskupa Čule bb, Mostar

26.3.2014.

1.5.2014. do 30.4.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

57

05-28-12-217-17/14

“COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 6, Banja Luka

16.10.2014.

1.11.2014. do 21.5.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

Nije obnovljena

58

05-28-12-30-21/12

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”

Hifzi Bjelevca 17, Sarajevo

3.7.2012.

12.7.2012. do 11.7.2019.

Nezavisni operator sistema

NOS BiH je promijenio adresu sjedišta

-

59

05-28-12-236-17/14

Axpo BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

16.10.2014.

22.11.2014. do 21.11.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

60

05-28-12-387-17/14

PETROL BH OIL COMPANYd.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a Sarajevo

25.2.2015.

1.3.2015. do 29.2.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

61

 

05-28-12-296-17/18

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Mladena Stojanovića 117a, Banja Luka

29.8.2018.

1.9.2018. do 31.8.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 29.01.2020. godine poslovalo na sdresi Jovana Dučića 23a, Banja Luka.

privremena

62

05-28-12-413-28/12

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

17.1.2013.

19.1.2013. do 31.10.2020.

Distribucija električne energije u Brčko Distriktu BiH

-

-

63

05-28-12-264-17/15

HEP-Energija d.o.o. Mostar

Vukovarska bb, Mostar

18.11.2015.

1.12.2015. do 30.11.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

HEP-Trade d.o.o. Mostar promijenilo naziv Društva - Odluka

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 16.9. 2016. godine poslovalo kao HEP-Trade d.o.o. Mostar, na adresi Kralja Tomislava 11b

-

64

05-28-12-294-18/15

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

15.12.2015.

19.12.2015. do 18.12.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

65

05-28-12-190-17/15

Interenergod.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

28.10.2015.

1.1.2016. do 31.12.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

66

05-28-12-306-17/15

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

27.1.2016.

1.3.2016. do 28.2.2021.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 6.3. 2018. godine poslovalo kao GEN-I d.o.o. Sarajevo, na adresi Hamdije Kreševljakovića br.7

-

67

05-28-12-33-16/16

“Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

25.4.2016.

1.6.2016. do 31.5.2021.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

68

05-28-12-223-16/17

JP “Komunalno Brčko” d.o.o., Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

11. 10. 2017.

1. 11. 2017. do 31. 10. 2022.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

-

-

69

05-28-12-228-18/17

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o., Stanari

Stanari bb

11. 10. 2017.

1. 11. 2017. do 31. 10. 2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

70

05-28-12-207-17/17

“HSE BH Energetsko preduzeće” d.o.o., Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

23. 8. 2017.

1. 12. 2017. do 30. 11. 2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

71

05-28-12-255-15/17

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d., Mostar

Kralja Petra Krešimira IV broj 6-A, Mostar

2. 11. 2017.

1. 1. 2018. do 31. 12. 2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Društvo je promijenilo adresu sjedišta. Do 4.7. 2019. godine poslovalo, na adresi Mile Budaka 106 a.

-

72

05-28-12-265-15/17

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d., Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

2. 11. 2017.

1. 1. 2018. do 31.12.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

73

05-28-12-275-20/17

JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d., Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

22. 11. 2017.

1. 1. 2018. do 31. 12. 2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

74

05-28-12-341-20/12

“Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”, a.d., Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

17. 1. 2013.

1. 2. 2013. do 31.1.2023.

Prijenos električne energije

-

-

75

05-28-12-80-16/18

“Energy Financing Team” d.o.o., Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

23. 5. 2018.

1. 7. 2018. do 30. 6. 2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

-

76

05-28-12-155-22/22

“Renewable Energy Solutions BH” d.o.o., Banja Luka

Miše Stupara 4, Banja Luka

15. 9. 2022.

16. 9. 2022. do 15. 9. 2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

77

05-28-12-205-20/21

“Winter Wind” d.o.o., Tomislavgrad

Eminovo selo bb Tomislavgrad

9. 11. 2021.

10. 11. 2021. do 9. 11. 2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

78

05-28-12-215-20/22

“Wasserkraft” d.o.o., Banja Luka

Vidovdanska bb, Banja Luka

28. 12. 2022.

1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

79.

05-28-12-82-18/22

“Hifa-Oil” d.o.o., Tešanj

Bukva 10, Tešanj

11. 5. 2022.

12. 5. 2022. do 11. 5. 2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

-

privremena

 

 RANIJE VAŽEĆA PRAVILA


 

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Napomena

1.

05-28-12-273-18/14

EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

3.11.2014.

1.11.2014. do 31.10.2019.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

Odluka

2.

05-28-12-131-18/18

Društvo s ograničenom odgovornosti “ALUMINIJ Trade” Mostar

Baćevići bb, Mostar

23.5.2018.

1.6.2018. do 31.5.2020.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Licenca suspendovana

Odluka

ODLUKA

 

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.