Suspended, rejected and Expired Licenses and Rules Print

Overview of the Register of suspended licenses

 

Registration number

Name of the applicant

Location and address of the applicant

Date of receipt of the application

Term of the license

Activity for which the license is requested

Status

Remarks

1.

05-28-12-273-18/14

EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

3.11.2014

1.11.2014 until 31.10.2019

International trade in electricity

License suspended

Decision

2.

05-28-12-131-18/18

Društvo s ograničenom odgovornosti “ALUMINIJ Trade” Mostar

Baćevići bb, Mostar

23.5.2018.

1.6.2018. until 31.5.2020.

International trade in electricity

License suspended

Decision

DECISION

3.

05-28-12-286-16/18

“G-Petrol” d.o.o., Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

29. 8. 2018.

1. 9. 2018. until 31. 8. 2023.

International trade in electricity

License suspended

Decision

4.

05-28-12-192-23/20

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Mladena Stojanovića 117a, Banja Luka

28.7.2020

1.9.2020 until 31.8.2025

International trade in electricity

License suspended

Decision

Decision

 

Overview of the Register of Rejected Requests


Registration number

Name of the applicant

Location and address of the applicant

Date of receipt of the application

Date of confirming the completeness

Activity for which the license is requested

Status

Remarks

1.

05-28-12-187-1/16

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Jovana Dučića 23a, Banja Luka

17.6.2016

-

International trade in electricity

Request rejected

Conclusion

2.

05-28-12-112-1/17

“INTEH” d.o.o. Banja Luka

Branka Grpčića 2, Banja Luka

7.3.2017

-

International trade in electricity

Request rejected

Conclusion

3.

05-28-12-420-16/19

“INOZEMNI CENTAR TRGOVINE” d.o.o.

Knešpolje bb, Široki Brijeg

9.12.2019.

27.12.2019.

International trade in electricity

Request rejected

Conclusion


 Overview of the Register of Revoked Licenses

 

Регистарски број лиценце

Назив власника лиценце

Мјесто и адреса власника лиценце

Датум издавања/укидања лиценце

Период важења лиценце

Дјелатност за коју се издаје

Измјене, допуне, суспензија, укидање или пренос лиценце

Напомена

1.

05-28-12-254-19/10

“КОРЛЕА” д.о.о. Мостар

11. липња 31А, Мостар

27.1.2011./

18.12.2014.

1.4.2011. до 31.3.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована,

 

Лиценца укинута

Одлука о суспензији лиценце

 

Одлука о укидању лиценце

 

2.

05-28-12-235-21/11

“Repower Adria” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

19.1.2012./ 25.2.2016.

15.2.2012. до 14.2.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

3.

05-28-12-305-17/14

“PROENERGY” д.о.о.

Бишће поље бб, Мостар

25.2.2015./ 7.2.2018.

28.3.2015. до 27.3.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

 

Одлука о укидању лиценце

 

Друштво је од 6.9.2017. промијенило адресу сједишта.

 

Друштво је промијенило назив и сједиште. Од 20. 9. 2016. године пословало као Проенергy д.о.о. Сарајево, на адреси Тешањска 24а, Сарајево

4.

05-28-12-400-17/17

“Витол Адриатик” д.о.о. Сарајево

Змаја од Босне 7-7а, Сарајево

13.3.2018./ 13.6.2019.

24.3.2018. до 23.3.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована Одлука

Одлука о укидању лиценце

5.

05-28-12-118-19/18

Ердал д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

23.5.2018./ 27.11.2019.

1.7.2018. до 30.6.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована

Одлука

Одлука о укидању лиценце

6.

05-28-12-469-16/18

“ЕЗПАДА” д.о.о. Мостар

Бискупа Чуле бб, Мостар

14.3.2019./ 9.11.2021.

1.5.2019. до 30.4.2024.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

7.

05-28-12-330-18/21

“Euro-Power” д.о.о. Тешањ

Буква 10 Тешањ

9.2.2022./ 20.4.2022.

10.2.2022. до 9.2.2024.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

8.

05-28-12-132-19/21

“Б.С.И.” д.о.о. Јајце

Индустријска бб, Јајце

30.6.2021.

1.7.2021. до 30.6.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

 

Overview of the Register of Expired Licenses

 

Регистарски број лиценце

Назив власника лиценце

Мјесто и адреса власника лиценце

Датум издавања лиценце

Период важења лиценце

Дјелатност за коју се издаје

Измјене, допуне, суспензија, укидање или пренос лиценце

Напомена

1.

05-28-164-8/05

Независни оператор система у Босни и Херцеговини

Сарајево, Хамдије Чемерлића 2

30.08.2005.

12.07.2005. до 11.07.2007.

Независни оператор система

Издата нова лиценца

Привремена

2.

05-28-179-15/05

ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ” д.д Мостар

Мостар, Загребачка 1

21.11.2005.

01.01.2006. до 31.12.2007.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

3.

05-28-188-20/05

ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево

Сарајево, Вилсоново шеталиште 15

22.12.2005.

01.01.2006. до 31.12.2007.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

4.

05-28-189-10/05

“Електропривреда” РС а.д. Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

22.12.2005.

01.01.2006. до 31.12.2007.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

5.

05-28-247-15/05

“Електропренос Босне и Херцеговине”, а.д. Бања Лука

Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука

28.12.2005.

01.02.2006. до 31.01.2008.

Пренос електричне енергије

Издата нова лиценца

Привремена

6.

05-28-298-18/05

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Требиње

Обала Луке Вукаловића бб, Требиње

27.06.2006.

1.07.2006. до 30.06.2008.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

7.

05-28-281-10/06

“АЛУМИНИЈ” д.д. Мостар

Баћевићи бб, Мостар

30.11.2006.

01.01.2007. до 31.12.2008.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

Издата нова лиценца

Привремена

8.

05-28-222-22/06

ЕЗПАДА д.о.о. Чапљина

Анте Старчевића 5, Чапљина

19.4.2007.

01.05.2007. до 30.04.2009.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

9.

05-28-252-18/07

“БИРАЧ” а.д. Зворник

Каракај бб Зворник

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2009.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

10.

05-28-124-26/07

”Б.С.И.” д.о.о. Јајце

Бруне Бушића бб, Јајце

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2009.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

Издата нова лиценца

Привремена

11.

05-28-272-20/08

“Интеренерго” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1А/9, Сарајево

20.11.2008.

1.1.2009. до 31.12.2010.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

12.

05-28-358-18/08

ЧЕЗ БиХд.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

29.12.2008.

1.1.2009. до 31.12.2010.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

13.

05-28-396-22/08

ГЕН-И д.о.о.Сарајево

Хамдије Крешевљаковића 7, Сарајево

26.2.2009.

1.3.2009. до 28.2.2011.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

14.

05-28-245-14/08

“КОРЛЕА” д.о.о. Мостар

11. липња 31А, Мостар

25.3.2009.

1.4.2009. до 31.3.2011.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

15

05-28-426-22/08

АТЕЛ БХ д.о.о. Сарајево

Далматинска 6/1, Сарајево

29.5.2009.

1.6.2009. до 31.5.2011.

Међународна трговина електричном енергијом

Одлука бр. 05-28-13-308-4/09 од 11. 2. 2010. о наставку кориштења привремене лиценце

Издата нова лиценца

Привремена

16

05-28-237-22/09

“Repower Adria” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

11.2.2010.

15.2.2010. до 14.2.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Одлука бр. 05-28-12-258-5/10 од 1. 12. 2010. о наставку кориштења привремене лиценце

Издата нова лиценца

Привремена

17

05-28-007-17/06

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини”

Хамдије Чемерлића 2, Сарајево

28.6.2007.

1.7.2007. до 11.07.2012.

Независни оператор система

Издата нова лиценца

-

18

05-28-12-229-20/10

ХСЕ БХ д.о.о. Сарајево

Булевар Меше Селимовића 16, Сарајево

1.12.2010.

1.12.2010. до 30.11.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

Привремена

19

05-28-271-15/07

МХ “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, а.д. Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

20

05-28-234-16/07

ЈП “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар

Миле Будака 106А, Мостар

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

21

05-28-235-14/07

ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Вилсоново шеталиште 15, Сарајево

27.12.2007.

1.1.2008. до 31.12.2012.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

22

05-28-323-16/06

“Електропренос Босне и Херцеговине”, а.д. Бања Лука

Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука

28.6.2007.

1.7.2007. до 31.01.2013.

Пренос електричне енергије

Издата нова лиценца

Одлука бр. 05-28-183-13/09 од 24. 6. 2009. о измјенама Услова за кориштење лиценце

23

05-28-12-017-2/11

Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко Дистрикт БиХ

19.1.2011.

19.1.2011. до 18.1.2013.

Дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом у Брчко Дистрикту БиХ

Привремена -

 

Издата нова лиценца

Одлука бр. 05-28-12-317/11 од 26. октобра 2011. о измјенама Услова за кориштење привремене лиценце

 

24

05-28-005-12/08

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Требиње

Обала Луке Вукаловића бб, Требиње

30.6.2008.

1.7.2008. до 30.06.2013.

Међународна трговина електричном енергијом

Издата нова лиценца

-

25

05-28-12-343-27/11

ЧЕЗ БиХ д.о.о. Сарајево

Хаџи Идризова 20, Сарајево

22.2.2012.

1.3.2012. до 28.2.2014.

(31.12.2013.)

Међународна трговина електричном енергијом

Одлука о престанку важења привремене лиценце број: 05-28-13-66-10/13

Привремена

26

05-28-342-18/08

“ЕЗПАДА” д.о.о. Чапљина

Анте Старчевића 5

25.3.2009.

1.5.2009. до 30.4.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило сједиште. Од 15. 2. 2013. послује као "ЕЗПАДА" д.о.о. Мостар, са сједиштем у Мостару, на адреси Бискупа Чуле бб

Издата нова лиценца

-

27

05-28-12-33-20/12

“КТГ Зеница” д.о.о. Зеница

Булевар краља Твртка И, 17 Зеница

16.4.2012.

1.5.2012. до 30.4.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована до 30.4.2014.

Издата нова привремена л.

Привремена

28

05-28-12-148-21/12

“COMSAR ENERGY TRADING” д.о.о. Бања Лука

Васе Пелагића 6, Бања Лука

25.6.2012.

1.7.2012. до 30.6.2014

Међународна трговина електричном енергијом

Захтјев за лиценцу поднесен 26.5.2014.

Привремена

29

05-28-12-249-23/12

EL-EN SOLUTIONS д.о.о. Бања Лука

Максима Горког 56, Бања Лука

31.10.2012.

1.11.2012. do 31.10.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

30

05-28-12-328-26/12

“Axpo BH” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

21.11.2012.

22.11.2012. до 21.11.2014.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

31

05-28-275-18/08

“АЛУМИНИЈ” д.д. Мостар

Баћевићи бб, Мостар

20.11.2008.

1.1.2009. до 31.12.2014.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

-

-

32

05-28-248-22/09

“Б.С.И.” д.о.о. Јајце

II засједање АВНОЈ-а бб, Јајце

24.11.2009.

1.1.2010. до 31.12.2014.

Међународна трговина - увоз електричне енергије за властите потребе

-

-

33

05-28-270-21/09

“Руднап” д.о.о. Бања Лука

Петра Прередовића 21, Бања Лука

29.12.2009.

1.2.2010. до 31.1.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

Није поднијет нови захтјев

-

34

05-28-12-412-18/12

“PETROL BH OIL COMPANY” д.о.о. Сарајево

Грбавичка 4, Сарајево

27.2.2013.

1.3.2013. до 28.2.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво од 15.1.2014. послује на новој адреси: Тешањска 24а, Сарајево

Привремена

35

05-28-12-446-19/12

PROENERGY d.o.o. Mostar

11 липња 31А, Мостар

19.3.2013.

28.3.2013. до 27.3.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило назив и сједиште. До 24.09.2013. године назив друштва био је “PROFECTIO ENERGIJA” д.о.о. Широки Бријег, Фра. Дидака Бунтића б.б.

Привремена

36

05-28-12-206-19/13

“Steelmin BH” д.о.о. Јајце

Скела бб, Јајце

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Међународна трговина електричном енергијом за властите потребе

-

Привремена

37

05-28-12-217-20/13

“Електро енергија БХ” д.о.о. Бања Лука

Алеја Светог Саве 61, Бања Лука

5.9.2013.

6.9.2013. do 5.9.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

(није обновљена)

38

05-28-12-309-20/13

ХЕП-Траде д.о.о. Мостар

Краља Томислава 11б, Мостар

27.11.2013.

1.12.2013. до 30.11.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

39

05-28-12-281-20/13

“Danske Commodities BH” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

18.12.2013.

19.12.2013. до 18.12.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

40

05-28-12-125-18/10

“Интеренерго” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1А/9, Сарајево

24.11.2010.

1.1.2011. до 31.12.2015.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

41

05-28-12-203-19/10

ГЕН-И д.о.о. Сарајево

Хамдије Крешевљаковића 7, Сарајево

24.11.2010.

1.3.2011. до 29.2.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

42

05-28-12-328-22/10

“Alpiq Energija BH” д.о.о. Сарајево

Каптол 5/2, Сарајево

11.5.2011.

1.6.2011. до 31.5.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

43

05-28-12-425-25/13

“КТГ Зеница” д.о.о. Зеница

Булевар краља Твртка I, 17 Зеница

29.4.2014.

1.5.2014. до 30.4.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована

od 28.10.2015. do 30.4.2016.

Привремена

44

05-28-12-269-17/14

“Б.С.И.” д.о.о. Јајце

II засједање АВНОЈ-а бб, Јајце

27.11.2014.

1.1.2015. до 31.12.2016.

Међународна трговина електричном енергијом за сопствене потребе

-

-

45

05-28-12-239-18/15

“Steelmin BH” д.о.о. Јајце

Скела бб, Јајце

28.10.2015.

1.11.2015. до 31.10.2017.

Међународна трговина електричном енергијом за сопствене потребе

-

-

46

05-28-12-413-30/12

Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко Дистрикт БиХ

17.1.2013.

19.1.2013. до 31.10.2017.

Трговина и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

-

-

47

05-28-12-222-19/15

“ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари

Станари бб

28.10.2015.

1.11.2015. до 31.10.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

48

05-28-12-184-22/12

ХСЕ БХ д.о.о. Сарајево

Алије Исаковић 1, Сарајево

31.10.2012.

1.12.2012. до 30.11.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је до 1.12.2013. пословало на адреси: Булевар Меше Селимовић бр.16, Сарајево

-

49

05-28-12-233-19/12

МХ “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, а.д. Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

27.12.2012.

1.1.2013. до 31.12.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

50

05-28-12-236-22/12

ЈП “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар

Миле Будака 106А, Мостар

27.12.2012.

1.1.2013. до 31.12.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

51

05-28-12-239-21/12

ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево

Вилсоново шеталиште 15, Сарајево

27.12.2012.

1.1.2013. до 31.12.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

52

05-28-12-357-18/15

Витол Адриатик д.о.о. Сарајево

Змаја од Босне 7-7а, Сарајево

24.3.2016.

24.3.2016. до 23.3.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

53

05-28-12-440-17/12

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Билећа

Српске војске 9, Билећа

19.3.2013.

1.7.2013. до 30.06.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило назив и сједиште. До 21. 3. 2014. пословало као "ЕФТ" д.о.о. Требиње, на адреси Обала Луке Вукаловића бб, Требиње

-

54

05-28-12-125-1/16

Ердал д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

28.6.2016.

1.7.2016. до 30.6.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

Прво плинарско друштво д.о.о. промијенило назив Друштва

Привремена

55

05-28-12-136-18/16

“Г-Петрол” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

21.7.2016.

1.8.2016. до 31.7.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Привремена

56

05-28-12-385-16/13

“ЕЗПАДА” д.о.о. Мостар

Бискупа Чуле бб, Мостар

26.3.2014.

1.5.2014. до 30.4.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

57

05-28-12-217-17/14

“COMSAR ENERGY TRADING” д.о.о. Бања Лука

Васе Пелагића 6, Бања Лука

16.10.2014.

1.11.2014. до 21.5.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

-

Није обновљена

58

05-28-12-30-21/12

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини”

Хифзи Бјелевца 17, Сарајево

3.7.2012.

12.7.2012. до 11.07.2019.

Независни оператор система

НОС БиХ је промијенио адресу сједишта

-

59

05-28-12-236-17/14

“Axpo BH” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

16.10.2014.

22.11.2014. до 21.11.2019.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

60

05-28-12-387-17/14

“PETROL BH OIL COMPANY” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

25.2.2015.

1.3.2015. до 29.2.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

61

05-28-12-296-17/18

“LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука

Младена Стојановића 117а, Бања Лука

29.8.2018.

1.9.2018. до 31.8.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило адресу сједишта. До 29.01.2020. године пословало на сдреси Јована Дучића 23а, Бања Лука.

привремена

62

05-28-12-413-28/12

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко

17.1.2013.

19.1.2013. до 31.10.2020.

Дистрибуција електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ

-

-

63

05-28-12-264-17/15

ХЕП-Енергија д.о.о. Мостаr

Вуковарска бб, Мостар

18.11.2015.

1.12.2015. до 30.11.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

„HEP-Trade“ д.о.о. Мостар промијенило назив Друштва

Друштво је промијенило адресу сједишта. До 16.9 2016. године пословало као ХЕП-Траде д.о.о. Мостар, на адреси Краља Томислава 11б

-

64

05-28-12-294-18/15

“Danske Commodities BH” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

15.12.2015.

19.12.2015. до 18.12.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

65

05-28-12-190-17/15

“Интеренерго” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1А/9, Сарајево

28.10.2015.

1.1.2016. до 31.12.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

66

05-28-12-306-17/15

ГЕН-И д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

27.1.2016.

1.3.2016. до 28.2.2021.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило адресу сједишта. До 6.3. 2018. године пословало као ГЕН-И д.о.о. Сарајево, на адреси Хамдије Крешевљаковића бр.7

-

67

05-28-12-33-16/16

“Alpiq Energija BH” д.о.о. Сарајево

Каптол 5/2, Сарајево

25.4.2016.

1.6.2016. до 31.5.2021.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

68

05-28-12-223-16/17

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о., Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко

11. 10. 2017.

1. 11. 2017. до 31. 10. 2022.

Трговина и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

-

-

69

05-28-12-228-18/17

“ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о., Станари

Станари бб

11. 10. 2017.

1. 11. 2017. до 31. 10. 2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

70

05-28-12-207-17/17

“ХСЕ БХ Енергетско предузеће” д.о.о., Сарајево

Алије Исаковић 1, Сарајево

23. 8. 2017.

1. 12. 2017. до 30. 11. 2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

71

05-28-12-255-15/17

ЈП “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар

Краља Петра Крешимира IV

број 6-А, Мостар

2. 11. 2017.

1. 1. 2018. до 31. 12. 2022.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило адресу сједишта. До 4.7. 2019. године пословало, на адреси Миле Будака 106 а.

-

72

05-28-12-265-15/17

МХ “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, а.д., Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

2. 11. 2017.

1. 1. 2018. до 31. 12. 2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

73

05-28-12-275-20/17

ЈП “Електропривреда Босне и Херцеговине” д.д., – Сарајево

Вилсоново шеталиште 15, Сарајево

22. 11. 2017.

1. 1. 2018. до 31. 12. 2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

74

05-28-12-341-20/12

“Електропријенос Босне и Херцеговине”, а.д., Бања Лука

Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука

17. 1. 2013.

1. 2. 2013. do 31.1.2023.

Пренос електричне енергије

-

-

75

05-28-12-80-16/18

“Energy Financing Team” д.о.о., Билећа

Српске војске 9, Билећа

23. 5. 2018.

1. 7. 2018. до 30. 6. 2023.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

76

05-28-12-155-22/22

“Renewable Energy Solutions BH” д.о.о., Бања Лука

Мише Ступара 4, Бања Лука

15. 9. 2022.

16. 9. 2022. до 15. 9. 2023.

Међународна трговина електричном енергијом

-

привремена

 

RULES APPLICABLE IN THE PREVIOUS PERIOD

 
DERK © 2004-2023. All Rights Reserved.