Suspended, rejected and Expired Licenses and Rules Print

Overview of the Register of suspended licenses

 

Registration number

Name of the applicant

Location and address of the applicant

Date of receipt of the application

Term of the license

Activity for which the license is requested

Status

Remarks

1.

05-28-12-273-18/14

EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

3.11.2014

1.11.2014 until 31.10.2019

International trade in electricity

License suspended

Decision

2.

05-28-12-131-18/18

Društvo s ograničenom odgovornosti “ALUMINIJ Trade” Mostar

Baćevići bb, Mostar

23.5.2018.

1.6.2018. until 31.5.2020.

International trade in electricity

License suspended

Decision

Decision

3.

05-28-12-286-16/18

“G-Petrol” d.o.o., Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

29. 8. 2018.

1. 9. 2018. until 31. 8. 2023.

International trade in electricity

License suspended

Decision

4.

05-28-12-192-23/20

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Mladena Stojanovića 117a, Banja Luka

28.7.2020

1.9.2020 until 31.8.2025

International trade in electricity

License suspended

Decision

Decision

5.

05-28-12-245-23/22

“Global Ispat koksna industrijaˮ d.o.o., Lukavac

Željeznička 1, Lukavac

23. 11. 2022

24. 11. 2022 until 23. 11. 2024

International trade in electricity

License suspendet  13. 12. 2023.

Decision

 

Overview of the Register of Rejected Requests


Registration number

Name of the applicant

Location and address of the applicant

Date of receipt of the application

Date of confirming the completeness

Activity for which the license is requested

Status

Remarks

1.

05-28-12-187-1/16

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Jovana Dučića 23a, Banja Luka

17.6.2016

-

International trade in electricity

Request rejected

Conclusion

2.

05-28-12-112-1/17

“INTEH” d.o.o. Banja Luka

Branka Grpčića 2, Banja Luka

7.3.2017

-

International trade in electricity

Request rejected

Conclusion

3.

05-28-12-420-16/19

“INOZEMNI CENTAR TRGOVINE” d.o.o.

Knešpolje bb, Široki Brijeg

9.12.2019.

27.12.2019.

International trade in electricity

Request rejected

Conclusion


 Overview of the Register of Revoked Licenses

 

Регистарски број лиценце

Назив власника лиценце

Мјесто и адреса власника лиценце

Датум издавања/укидања лиценце

Период важења лиценце

Дјелатност за коју се издаје

Измјене, допуне, суспензија, укидање или пренос лиценце

Напомена

1.

05-28-12-254-19/10

“КОРЛЕА” д.о.о. Мостар

11. липња 31А, Мостар

27.1.2011./

18.12.2014.

1.4.2011. до 31.3.2016.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована,

 

Лиценца укинута

Одлука о суспензији лиценце

 

Одлука о укидању лиценце

 

2.

05-28-12-235-21/11

“Repower Adria” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

19.1.2012./ 25.2.2016.

15.2.2012. до 14.2.2017.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

3.

05-28-12-305-17/14

“PROENERGY” д.о.о.

Бишће поље бб, Мостар

25.2.2015./ 7.2.2018.

28.3.2015. до 27.3.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

 

Одлука о укидању лиценце

 

Друштво је од 6.9.2017. промијенило адресу сједишта.

 

Друштво је промијенило назив и сједиште. Од 20. 9. 2016. године пословало као Проенергy д.о.о. Сарајево, на адреси Тешањска 24а, Сарајево

4.

05-28-12-400-17/17

“Витол Адриатик” д.о.о. Сарајево

Змаја од Босне 7-7а, Сарајево

13.3.2018./ 13.6.2019.

24.3.2018. до 23.3.2020.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована Одлука

Одлука о укидању лиценце

5.

05-28-12-118-19/18

Ердал д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

23.5.2018./ 27.11.2019.

1.7.2018. до 30.6.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца суспендована

Одлука

Одлука о укидању лиценце

6.

05-28-12-469-16/18

“ЕЗПАДА” д.о.о. Мостар

Бискупа Чуле бб, Мостар

14.3.2019./ 9.11.2021.

1.5.2019. до 30.4.2024.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

7.

05-28-12-330-18/21

“Euro-Power” д.о.о. Тешањ

Буква 10 Тешањ

9.2.2022./ 20.4.2022.

10.2.2022. до 9.2.2024.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

8.

05-28-12-132-19/21

“Б.С.И.” д.о.о. Јајце

Индустријска бб, Јајце

30.6.2021.

1.7.2021. до 30.6.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

Лиценца укинута на захтјев власника

Одлука о укидању лиценце

 

Overview of the Register of Expired Licenses

 

Registration number of the license

Name of the licensee

Location and address of the licensee

Date of license issuance/revocation

Term of the license

Activity for which the license is issued

Modification, amendment, suspension, revocation or transfer of the license

Remarks

1.

05-28-164-8/05

Independent System Operator in Bosnia and Herzegovina

Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2

30.8.2005

12.7.2005 until 11.7.2007

Independent system operator

Issued a new license

Temporary

2.

05-28-179-15/05

JP “Elektroprivreda HZ HB” Stock Company Mostar

Mostar, Zagrebačka 1

21.11.2005

1.1.2006 until 31.12.2007

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

3.

05-28-188-20/05

JP Elektroprivreda BiH Stock Company Sarajevo

Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15

22.12.2005

1.1.2006 until 31.12.2007

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

4.

05-28-189-10/05

“Elektroprivreda” RS Stock Company Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

22.12.2005

1.1.2006 until 31.12.2007

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

5.

05-28-247-15/05

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, Stock Company Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

28.12.2005

1.2.2006 until 31.1.2008

Transmission of electricity

Issued a new license

Temporary

6.

05-28-298-18/05

“ENERGY FINANCING TEAM” Ltd. Trebinje

Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

27.6.2006

1.7.2006. until 30.6.2008

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

7.

05-28-281-10/06

“ALUMINIJ” Stock Company Mostar

Baćevići bb, Mostar

30.11.2006

1.1.2007 until 31.12.2008

International trade – import of electricity for self-consumption

Issued a new license

Temporary

8.

05-28-222-22/06

EZPADA Ltd.Čapljina

Ante Starčevića 5, Čapljina

19.4.2007

1.5.2007 until 30.4.2009

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

9.

05-28-252-18/07

“BIRAČ” Stock Company Zvornik

Karakaj bb Zvornik

27.12.2007

1.1.2008 until 31.12.2009

International trade in electricity

-

Temporary

10.

05-28-124-26/07

“B.S.I.” Ltd. Jajce

Brune Bušića bb, Jajce

27.12.2007

1.1.2008 until 31.12.2009

International trade – import of electricity for self-consumption

Issued a new license

Temporary

11.

05-28-272-20/08

“Interenergo” Ltd. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

20.11.2008

1.1.2009 until 31.12.2010

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

12.

05-28-358-18/08

ČEZ BiHLtd. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

29.12.2008.

1.1.2009. until 31.12.2010.

International trade in electricity

-

Temporary

13.

05-28-396-22/08

GEN-I Ltd. Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

26.2.2009

1.3.2009 until 28.2.2011

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

14.

05-28-245-14/08

“KORLEA” Ltd. Mostar

11. lipnja 31A, Mostar

25.3.2009

1.4.2009 until 31.3.2011

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

15.

05-28-426-22/08

ATEL BH Ltd. Sarajevo

Dalmatinska 6/1, Sarajevo

29.5.2009

1.6.2009 until 31.5.2011

International trade in electricity

Decision No. 05-28-13-308-4/09 of February 2. 2010 on extension of the use of the temporary license,Issued a new license

Temporary

16.

05-28-237-22/09

“Repower Adria” Ltd. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

11.2.2010

15.2.2010 until 14.2.2012

International trade in electricity

Decision No. 05-28-12-258-5/10 of December 1. 2010 on extension of the use of the temporary license, Issued a new license

Temporary

17.

05-28-007-17/06

“Independent System Operator in Bosnia and Herzegovina”

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

28.6.2007

1.7.2007 until 11.07.2012

Independent system operator

Issued a new license

-

18.

05-28-12-229-20/10

HSE BH Ltd. Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

1.12.2010

1.12.2010 until 30.11.2012

International trade in electricity

Issued a new license

Temporary

19.

05-28-234-16/07

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” Stock Company Mostar

Mile Budaka 106A, Mostar

27.12.2007

1.1.2008 until 31.12.2012

International trade in electricity

Issued a new license

-

20.

05-28-235-14/07

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Stock Company – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

27.12.2007

1.1.2008 until 31.12.2012

International trade in electricity

Issued a new license

-

21.

05-28-271-15/07

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” –Parent Company, Stock Company Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

27.12.2007

1.1.2008 until 31.12.2012

International trade in electricity

Issued a new license

-

22

05-28-323-16/06

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, Stock Company Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

28.6.2007

1.7.2007 until 31.01.2013

Transmission of electricity

Issued a new license

Decision No. 05-28-183-13/09 of June 24. 2009 on Amendments to the Licensing Conditions

23

05-28-12-017-2/11

Public Utility Company “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko District BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

19.1.2011

19.1.2011 until 18.1.2013

Electricity distribution and supply in Brčko District BiH

Temporary -Issued a new license

Decision No. 05-28-12-317/11

of October 26. 2011 on Amendments to the Licensing Conditions

24

05-28-005-12/08

“ENERGY FINANCING TEAM” Ltd. Trebinje

Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

30.6.2008

1.7.2008 until 30.06.2013

International trade in electricity

-

-

25

05-28-12-343-27/11

ČEZ BiH Ltd. Sarajevo

Hadži Idrizova 20, Sarajevo

22.2.2012

1.3.2012 until 28.2.2014

(31.12.2013)

International trade in electricity

Decision numer: 05-28-13-66-10/13

Temporary

26

05-28-342-18/08

“EZPADA” d.o.o. Čapljina

Ante Starčevića 5

25.3.2009

1.5.2009 until 30.4.2014

International trade in electricity

The Company has changed seat. Since 15 Feb 2013 the Company is with the seat in Mostar at the address: Biskupa Čule bb

-

27

05-28-12-33-20/12

“KTG Zenica” d.o.o. Zenica

Bulevar kralja Tvrtka I, 17 Zenica

16.4.2012

1.5.2012 until 30.4.2014

International trade in electricity

Licence suspended until 30.4.2014

Issued a new Temporary license.

Temporary

28

05-28-12-148-21/12

“COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 6, Banja Luka

25.6.2012

1.7.2012 until 30.6.2014

International trade in electricity

The new application submitted (26.5.2014)

Temporary

29

05-28-12-249-23/12

EL-EN SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog 56, Banja Luka

31.10.2012

1.11.2012 until 31.10.2014

International trade in electricity

-

Temporary

30

05-28-12-328-26/12

Axpo BH Ltd. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

21.11.2012

22.11.2012 until 21.11.2014

International trade in electricity

-

Temporary

31

05-28-275-18/08

“ALUMINIJ” d.d. Mostar

Baćevići bb, Mostar

20.11.2008

1.1.2009. until 31.12.2014

International trade – import of electricity for self-consumption

-

-

32

05-28-248-22/09

“B.S.I.” d.o.o. Jajce

II zasjedanje AVNOJ-a bb, Jajce

24.11.2009

1.1.2010. until 31.12.2014

International trade – import of electricity for self-consumption

-

-

33

05-28-270-21/09

“Rudnap” Ltd. Banja Luka

Petra Preredovića 21, Banja Luka

29.12.2009

1.2.2010 until 31.1.2015

International trade in electricity

new application is not submitted

-

34

05-28-12-412-18/12

“PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo

Grbavička 4, Sarajevo

27.2.2013

1.3.2013 until 28.2.2015

International trade in electricity

The Company since 15.1.2014 operates at a new address: Tešanjska 24a, Sarajevo

Temporary

35

05-28-12-446-19/12

PROENERGY d.o.o. Mostar

11 lipnja 31A, Mostar

19.3.2013

28.3.2013 until 27.3.2015

International trade in electricity

The Company has changed name and seat. Until 24 Sep 2013 the name of the Company was „Profectio Energija“ d.o.o. Široki Brijeg, Fra. Didaka Buntića b.b.

Temporary

36

05-28-12-206-19/13

“Steelmin BH” d.o.o. Jajce

Skela bb, Jajce

5.9.2013

6.9.2013 until 5.9.2015

International trade of electricity for self-consumption

-

Temporary

37

05-28-12-217-20/13

“Elektro energija BH” d.o.o. Banja Luka

Aleja Svetog Save 61, Banja Luka

5.9.2013

6.9.2013 until 5.9.2015

International trade of electricity

-

Temporary

38

05-28-12-309-20/13

HEP-Trade d.o.o. Mostar

Kralja Tomislava 11b, Mostar

27.11.2013

1.12.2013 until 30.11.2015

International trade of electricity

-

Temporary

39

05-28-12-281-20/13

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

18.12.2013

19.12.2013 until 18.12.2015

International trade of electricity

-

Temporary

40

05-28-12-125-18/10

“Interenergo” Ltd. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

24.11.2010

1.1.2011 until 31.12.2015

International trade in electricity

-

-

41

05-28-12-203-19/10

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

24.11.2010

1.3.2011 until 29.2.2016

International trade in electricity

-

-

42

05-28-12-328-22/10

“Alpiq Energija BH” Ltd Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

11.5.2011

1.6.2011 until 31.5.2016

International trade in electricity

-

-

43

05-28-12-425-25/13

“KTG Zenica” Ltd. Zenica

Bulevar kralja Tvrtka I, 17 Zenica

29.4.2014

1.5.2014 until 30.4.2016

International trade in electricity

Licence suspended from 28.10.2015 until 30.4.2016

Temporary

44

05-28-12-269-17/14

“B.S.I.” d.o.o. Jajce

II zasjedanje AVNOJ-a bb, Jajce

27.11.2014

1.1.2015 until 31.12.2016

International trade in electricity for self consumption

-

-

45

05-28-12-239-18/15

“Steelmin BH” d.o.o. Jajce

Skela bb, Jajce

28.10.2015

1.11.2015 until 31.10.2017

International trade in electricity for self consumption

-

-

46

05-28-12-413-30/12

Public Utility Company “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko District BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

17.1.2013

19.1.2013 until 31.10.2017

Electricity trading and supply in the territory of BiH

-

-

47

05-28-12-222-19/15

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari

Stanari bb

28.10.2015

1.11.2015 until 31.10.2017

International trade in electricity

-

Temporary

48

05-28-12-184-22/12

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

31.10.2012

1.12.2012 until 30.11.2017

International trade in electricity

Until 1.12.2013 the Company operated at the following address: Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

-

49

05-28-12-233-19/12

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

27.12.2012

1.1.2013. until 31.12.2017

International trade in electricity

-

-

50

05-28-12-236-22/12

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106A, Mostar

27.12.2012

1.1.2013. until 31.12.2017

International trade in electricity

-

-

51

05-28-12-239-21/12

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

27.12.2012

1.1.2013. until 31.12.2017

International trade in electricity

-

-

52

05-28-12-357-18/15

“Vitol Adriatik” d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

24.3.2016

24.3.2016 until 23.3.2018

International trade in electricity

-

Temporary

53

05-28-12-440-17/12

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

19.3.2013

1.7.2013 until 30.06.2018

International trade in electricity

The Company has changed its name and seat. Until 21. 3. 2014, they ran their business under the name "EFT" d.o.o. Trebinje at Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje

-

54

05-28-12-125-17/16

Erdal d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

28.6.2016

1.7.2016 until 30.6.2018

International trade in electricity

Prvo plinarsko društvo d.o.o. changed its name

Temporary

55

05-28-12-136-18/16

“G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

21.7.2016

1.8.2016 until 31.7.2018

International trade in electricity

-

Temporary

56

05-28-12-385-16/13

“EZPADA” d.o.o. Mostar

Biskupa Čule bb, Mostar

26.3.2014

1.5.2014 until 30.4.2019

International trade in electricity

-

-

57

05-28-12-217-17/14

“COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 6, Banja Luka

16.10.2014

1.11.2014. until 21.5.2019.

International trade in electricity

-

The License was not renewed

58

05-28-12-30-21/12

“Independent System Operator in Bosnia and Herzegovina”

Hifzi Bjelevca 17, Sarajevo

3.7.2012

12.7.2012 until 11.7.2019

Independent system operator

ISO BiH has changed the address of its seat

-

59

05-28-12-236-17/14

Axpo BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

16.10.2014

22.11.2014 until 21.11.2019

International trade in electricity

-

-

60

05-28-12-387-17/14

“PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a Sarajevo

25.2.2015

1.3.2015 until 29.2.2020

International trade in electricity

-

-

61

05-28-12-296-17/18

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka

Mladena Stojanovića 117a, Banja Luka

29.8.2018

1.9.2018 until 31.8.2020

International trade in electricity

The Company has changed the address of the Company seat. Until 29.01.2020 they ran their busines at Jovana Dučića 23a, Banja Luka.

Temporary

62

05-28-12-413-28/12

JU “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko District BiH

Studentska 13, Brčko

17.1.2013

19.1.2013 until 31.10.2020

Electricity distribution in Brčko District BiH

-

-

63

05-28-12-264-17/15

HEP-Energija d.o.o. Mostar

Vukovarska bb, Mostar

18.11.2015

1.12.2015 until 30.11.2020

International trade in electricity

HEP-Trade d.o.o. changed its name – Decision

The Company has changed its seat. Until 16.9. 2016, they ran their business under the name HEP-Trade d.o.o. Mostar at Kralja Tomislava 11b, Mostar.

-

64

05-28-12-294-18/15

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, Sarajevo

15.12.2015

19.12.2015 until 18.12.2020

International trade in electricity

-

-

65

05-28-12-190-17/15

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo

28.10.2015

1.1.2016 until 31.12.2020

International trade in electricity

-

-

66

05-28-12-306-17/15

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

27.1.2016

1.3.2016 until 28.2.2021

International trade in electricity

The Company has changed the address of the Company’s seat

Until 3.6.2018, they ran their busines under the name GEN-I d.o.o. Sarajevo at Hamdije Kreševljakovića 7

-

67

05-28-12-33-16/16

“Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

Kaptol 5/2, Sarajevo

25.4.2016

1. 6. 2016 until 31. 5. 2021

International trade in electricity

-

-

68

05-28-12-223-16/17

JP “Komunalno Brčko” d.o.o., Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

11.10.2017.

1.11.2017. until 31.10.2022.

Electricity trading and supply in the territory of BiH

-

-

69

 

05-28-12-228-18/17

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o., Stanari

Stanari bb

11.10.2017.

1.11.2017. until

31.10.2022.

International trade in electricity

-

-

70

 

05-28-12-207-17/17

“HSE BH Energetsko preduzeće” d.o.o., Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

23.8.2017

1.12.2017 until 30.11.2022

International trade in electricity

-

-

71

05-28-12-255-15/17

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Kralja Petra Krešimira IV

broj 6-A, Mostar

2. 11. 2017

1. 1. 2018 until 31. 12. 2022

International trade in electricity

The Company has changed the address of the Company’s seat

Until 4.7.2019, they ran their busines at Mile Budaka 106 a

-

72

05-28-12-265-15/17

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d., Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

2. 11. 2017

1. 1. 2018 until 31.12.2022

International trade in electricity

-

-

73

05-28-12-275-20/17

JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d., – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

22. 11. 2017

1. 1. 2018 until 31. 12. 2022

International trade in electricity

-

-

74

05-28-12-341-20/12

“Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”, a.d., Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

17. 1. 2013

1. 2. 2013 until 31.1.2023

Transmission of electricity

-

-

75

05-28-12-80-16/18

“Energy Financing Team” d.o.o., Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

23. 5. 2018

1. 7. 2018 until 30. 6. 2023

International trade in electricity

-

-

76

05-28-12-155-22/22

“Renewable Energy Solutions BH” d.o.o., Banja Luka

Miše Stupara 4, Banja Luka

15. 9. 2022

16. 9. 2022 until 15. 9. 2023

International trade in electricity

-

Temporary

77

05-28-12-205-20/21

“Winter Wind” d.o.o., Tomislavgrad

Eminovo selo bb Tomislavgrad

9. 11. 2021

10. 11. 2021 until 9. 11. 2023

International trade in electricity

-

Temporary

78

05-28-12-215-20/22

“Wasserkraft” d.o.o., Banja Luka

Vidovdanska bb, Banja Luka

28. 12. 2022

1. 1. 2023 until 31. 12. 2023

International trade in electricity

-

Temporary

79.

05-28-12-82-18/22

“Hifa-Oil” d.o.o., Tešanj

Bukva 10, Tešanj

11. 5. 2022

12. 5. 2022 until 11. 5. 2024

International trade in electricity

-

Temporary

 

RULES APPLICABLE IN THE PREVIOUS PERIOD

 
DERK © 2004-2024. All Rights Reserved.