Licence-Podnijeti zahtijevi Štampaj

Lista podnijetih zahtjeva za izdavanje licence

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-147-1/22

“HSE BH Energetsko preduzeće” d.o.o. Sarajevo

Alije Isaković 1, Sarajevo

16.5.2022.

8.6.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Prijedlog odluke pred usvajanjem

 

2.

05-28-12-155-1/22

“Renewable Energy Solutions BH” d.o.o.  Banja Luka

Miše Stupara 4, Banja Luka

25.5.2022.

5.7.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Objavljen Nacrt odluke – Javna rasprava

 

3.

05-28-12-158-1/22

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari

Stanari bb

27.5.2022.

28.6.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Objavljen Nacrt odluke – Javna rasprava

 

4.

05-28-12-162-1/22

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Kralja Petra Krešimira IV broj     6-A, Mostar

3.6.2022.

5.7.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Objavljen Nacrt odluke – Javna rasprava

 

5.

05-28-12-172-1/22

Vibar d.o.o.

Visoka Glavica 10 Široki Brijeg

17.6.2022.

5.7.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Objavljen Nacrt odluke – Javna rasprava

 

6.

05-28-12-176-1/22

Green Energy Trading – Trgovina Zelenom Energijom d.o.o.

Knešpolje bb     Široki Brijeg

24.6.2022.

27.7.2022.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Prikupljanje komentara javnosti na zahtjev i zahtjeva za sticanje statusa umješača

 

7.

05-28-12-177-1/22

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko

27.6.2022.

27.7.2022.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

Prikupljanje komentara javnosti na zahtjev i zahtjeva za sticanje statusa umješača

 

8.

05-28-12-191-1/22

“Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”, a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7a, Banja Luka

8.7.2022.

 

Prijenos električne energije

Utvrđivanje kompletnosti zahtjeva

 

• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske
• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH


 
DERK © 2004-2022. Sva prava pridržana.