Registar trgovaca električnom energijom Štampaj

U cilju praćenja jedinstvenog tržišta električne energije na području Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Pravilnikom o licencama Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH”, broj 87/12) uveden je jedinstveni registar trgovaca električnom energijom sa licencom/dozvolom izdatom od strane regulatornih organa u BiH (DERK, RERS i FERK), a kojima je po osnovu izdate licence omogućena trgovina električnom energijom u Bosni i Hercegovini.


 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.