REMIT - CJELOVITOST I TRANSPARENTNOST VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE Štampaj

Odlukom Ministarskog vijeća Energetske zajednice broj D/2018/10/MC-EnC od 29. novembra 2018. godine, u acquis Energetske zajednice je uključena Uredba (EU) br. 1227/2011 Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. oktobra 2011. godine o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (eng. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency – REMIT), uz potrebna prilagođavanja pravnom okviru Energetske zajednice i definiranje obaveze početka implementacije od 29. maja 2020. godine.

Prilagođenom REMIT Uredbom normiraju se jedinstvena pravila postupanja na veleprodajnim tržištima električne energije i prirodnog gasa u Ugovornim stranama Energetske zajednice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Srbija i Ukrajina). Time se osigurava jedinstveni evropski okvir na veleprodajnim tržištima Evropske unije i Energetske zajednice za:

  • definiranje zloupotrebe tržišta u pogledu manipulacije tržištem, pokušaja manipulacije tržištem i trgovanja na temelju povlaštenih informacija,
  • uvođenje eksplicitne zabrane zloupotrebe tržišta,
  • osnivanje novog okvira za nadzor veleprodajnih tržišta u cilju otkrivanja i spriječavanja manipulacije tržištem i trgovanja na temelju povlaštenih informacija, i
  • definiranje zabrana i provođenja kažnjavanja na nacionalnom nivou u slučaju otkrivanja zloupotrebe tržišta.

REMIT se odnosi na sve tržišne učesnike čije aktivnosti utječu na veleprodajna tržišta energije, odnosno na sva fizička ili pravna lica (uključujući i operatore prijenosnih i distributivnih sistema) koja obavljaju ili provode trgovačke transakcije na jednom ili više veleprodajnih tržišta energije.

Shodno članu 4.2. tačka k) Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), nadležnosti DERK-a uključuju stvaranje i održavanje konkurentnih tržišta, te prevenciju i kažnjavanje pohlepnog, odnosno protivkonkurentnog ponašanja. Polazeći od obaveza nacionalnih regulatornih tijela statuiranih prilagođenom REMIT Uredbom, a u okvirima zakonom definiranih nadležnosti, DERK je tokom 2019. godine pokrenuo aktivnosti na transpoziciji i implementaciji prilagođene REMIT Uredbe u oblasti električne energije. U tom smislu, pripremljen je i objavljen prijevod ove Uredbe na jezike koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

DERK je 12. februara 2020. godine usvojio Odluku o transponiranju Uredbe o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/20), kojom se normiraju načini i rokovi transponiranja i implementacije dijela prilagođene REMIT Uredbe koji je, shodno navedenom Zakonu, u nadležnosti DERK-a.

U skladu sa ovom Odlukom, DERK je 11. marta 2020. godine utvrdio Nacrt pravilnika o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta električne energije.

DERK je izvršio konsultacije sa relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Sekretarijatom Energetske zajednice, te je u okviru opće javne rasprave prikupio komentare i mišljenja stručne i šire javnosti o pripremljenom tekstu. Ova rasprava održana je 7. maja 2020. godine.

Pravilnik o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta električne energije usvojen je 14. maja 2020. godine.

DERK je na sjednici održanoj 3. septembra 2020. godine donio Odluku o Registru učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije sa pripadajućim obrascima.

Ova odluka u svom prilogu sadrži sljedeće obrasce:
  • Obrazac REMIT R-1: Zahtjev za registraciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini,
  • Obrazac REMIT R-2: Podaci za Registar učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini,
  • Obrazac REMIT P-1: Prijava potencijalnih zloupotreba i malverzacija na veleprodajnom tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini,
  • Obrazac REMIT P-2: Prijava odgođenog objavljivanja povlaštenih informacija,
  • Obrazac REMIT P-3: Prijava korištenja izuzeća od zabrana korištenja i otkrivanja povlaštenih informacija.
 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.