Регистар трговаца електричном енергијом Штампа

У циљу праћења јединственог тржишта електричне енергије на подручју Босне и Херцеговине, а у складу са Правилником о лиценцама Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 87/12) уведен је јединствени регистар трговаца електричном енергијом са лиценцом/дозволом издатом од стране регулаторних органа у БиХ (ДЕРК, РЕРС и ФЕРК), а којима је по основу издате лиценце омогућена трговина електричном енергијом у Босни и Херцеговини.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.