Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева/ допуна захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-305-1/22

“Disam BHˮ д.о.о., Сарајево

Маглајска1, Сарајево

29. 11. 2022./ 11. 1. 2023.

 

Међународна трговина електричном енергијом

Утврђивање комплетности захтјева

 

2.

05-28-12-326-1/22

“Medoš Oneˮ д.о.о., Бања Лука

Белевар војводе Степе Степановића 181б, ПП13 Бања Лука

26. 12. 2022./ 6. 1. 2023.

11. 1. 2023.

Међународна трговина електричном енергијом

Утврђивање Нацрта одлуке о издавању лиценце

 


 
DERK © 2004-2023. Сва права придржана.