OBAVIJEST O NASTAVKU 208. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU Štampaj

Nastavak dvije stotine osme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju održat će se u srijedu 8. maja 2019. godine u sjedištu DERK-a, sa početkom u 12:00 sati.

Na nastavku sjednice razmatrat će se sljedeća tačka usvojenog

Dnevnog reda:

4.  Donošenje Odluke u postupku određivanja tarifa za usluge prijenosa električne energije

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.