OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 4.9.2020. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije po zahtjevu Јavnog preduzeća za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH.

Zainteresirana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 9.9.2020. godine sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 10.9.2020. godine.

 
DERK © 2004-2023. Sva prava pridržana.