252. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Štampaj

U srijedu, 11. novembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 252. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika 251. redovne sjednice održane 4. novembra 2020. godine
  2. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka određivanja tarife za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Pristup sjednici je slobodan svim zainteresovanim licima. Zainteresovana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.