OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE- RASPRAVE - ERS Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 20. oktobra 2022. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” ‒ Matično preduzeće, a.d., Trebinje.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 26. oktobra 2022. godine, sa početkom u 13:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 27. oktobra 2022. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.