304. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju će održati 304. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II) u srijedu, 15. novembra 2023. godine, sa početkom u 12,00 sati. Predložen je slјedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 303. redovne sjednice održane 8. novembra 2023. godine
  2. Donošenje Zaklјučka o dodjeli statusa umješača u postupku određivanja tarife za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge

Sjednica je otvorena za javnost. Zainteresovana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.