OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - “LAGERˮ D.O.O., POSUŠJE Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 28. juna 2024. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu pravnog lica “Lager” d.o.o., Posušje.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Tuzli, ulica Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak 4. jula 2024. godine sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do petka 5. jula 2024. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.