Godišnji izvještaji 2013 Štampaj


Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2013. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici Predstavničkog doma održanoj 12. juna 2014. godine i na 39. sjednici Doma naroda održanoj 10. jula 2014. godine.Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.