Licence-Podnijeti zahtijevi Štampaj

 Lista podnijetih zahtjeva za izdavanje licence

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva/ dopuna zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-214-1/24

“Lager” d.o.o., Posušje

Vukovarska 47, Posušje

13. 5. 2024.

22. 5. 2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Donošenje konačne odluke na redovnoj sjednici

 

2.

05-28-12-223-1/24

“Green Energy Trading – Trgovina zelenom energijom” d.o.o., Široki Brijeg

Knešpolje bb, Široki Brijeg

17. 5. 2024.

12. 6. 2024.

Međunarodna trgovina električnom energijom

U procesu Javne rasprave

 

 • Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske
• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH 

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva/ dopuna zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-88-1/23

Energy Financing Team” d.o.o., Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

20. 2. 2023.

7. 3. 2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Donošenje konačne odluke na redovnoj sjednici

 

 

H

 

 

Registracijski broj

Naziv podnositelja zahtjeva

Mjesto I adresa podnositelja zahtjeva

Datum prijema zahtjeva/ dopuna zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-88-1/23

Energy Financing Team” d.o.o., Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

20. 2. 2023.

7. 3. 2023.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Donošenje konačne odluke na redovnoj sjednici

 

 

S

 

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева/ допуна захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-88-1/23

Energy Financing Team” д.о.о., Билећа

Српске војске 9, Билећа

20. 2. 2023.

7. 3. 2023.

Међународна трговина електричном енергијом

Доношење коначне одлуке на редовној сједници

 

 

E

 

 

Registration number

Name of the applicant

Location and address of the applicant

Date of receipt of the application/ Supplementing a Request

Date of confirming the completeness

Activity for which the license is requested

Status

Expected time of decision on issuance of the license

1.

05-28-12-88-1/23

Energy Financing Team” d.o.o., Bileća

Srpske vojske 9, Bileća

20. 2. 2023

7. 3. 2023

International trade in electricity

Rendering of the final decision at a regular session

 

 

 

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.