ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа

 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију – ДЕРК обавјештава заинтересоване да ће од сриједе 22.5.2019. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за активности независног оператора система по захтјеву “Независног оператора система у Босни и Херцеговини” (у даљем тексту: НОС БиХ).

НОС БиХ је уписан у Регистар правних лица рјешењем Министарства правде као непрофитни субјекат и власник је лиценце за активности независног оператора система чије важење истиче 11.7.2019. године.

Дјелатности НОС-а БиХ укључују управљање системом пријеноса у сврху осигурања поузданости, управљања средствима и уређајима у централном контролном центру, управљање балансним тржиштем и осигурање системских услуга, осигурање помоћних услуга, развој и примјена стандарда поузданости, развој и управљање правилима која регулирају кориштење пријеносног система, развој и провођење тржишних правила која руководе одредбама везаним за системске и помоћне услуге над пријеносним системом, као и другим активностима у складу са Законом о оснивању Независног оператора система за пријеносни систем у Босни и Херцеговини.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у четвртак 30.5.2019. године у 12:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до 31.5.2019. године.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.