ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересиране да ће од петка 22. 4. 2022. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву “HIFA-OIL” д.о.о. Тешањ.

Заинтересиране особе могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електроничкој форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на опћој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у четвртак 28. 4. 2022. године са почетком у 12:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до петка 29. 4. 2022. године.


 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.