ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ - RES BH Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће од четвртка 31. августа 2023. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву правног лица “Renewable Energy Solutions BHˮ д.о.о., Бања Лука.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту Државне регулаторне комисије за електричну енергију или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.дерк.ба.

Усмени и писани коментари могу се дати на општој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту Државне регулаторне комисије за електричну енергију у Тузли, Улица Ђорђа Михајловића 4/II, у сриједу 6. септембра 2023. године са почетком у 11:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до четвртка 7. септембра 2023. године.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.