ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ - ЕННА Опскрба БХ Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће од четвртака 16. новембра 2023. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву правног лица “ЕННА Опскрба БХ” д.о.о., Сарајево.

Заинтересоване особе могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту Државне регулаторне комисије за електричну енергију, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на општој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту Државне регулаторне комисије за електричну енергију у Тузли, улица Ђорђа Михајловића 4/II, у уторак 21. новембра 2023. године са почетком у 12:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до сриједе 22. новембра 2023. године.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.