OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - RES BH Štampaj


Pravno lice “Renewable Energy Solutions BH” d.o.o., Banja Luka zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijelo zahtjev za izdavanje licence. Podnosilac zahtjeva je u posjedu privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, koja važi do 15. septembra 2023. godine.

Društvo je osnovano aktom o osnivanju 27. januara 2022. godine i registrovano Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka (MBS: 57-01-0048-22; MB: 11215947). Osnivači/članovi subjekta upisa su: STEMYANA LIMITED, Stasinou 44, Strovolos 2002, Nikozija KIPAR sa 75% učešća u kapitalu i Jovan Dević iz Banja Luke sa 25% učešća u kapitalu.

Podnosilac zahtjeva je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnosioca da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Evropske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa Državne regulatorne komisije za električnu energiju.

Lica zainteresirana za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju do 22. augusta 2023. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare u vezi zahtjeva za izdavanje licence na adresu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e‑mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.