ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће од четвртка 1. 9. 2022. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву Јавног подузећа за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о., Брчко Дистрикт БиХ.

Заинтересоване особе могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на општој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у сриједу 7. 9. 2022. године са почетком у 12:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до четвртка 8. 9. 2022. године.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.