ОБАВЈЕШТЕНЈЕ ЗА ЈАВНОСТ Штампа

ДЕРК ДОНИО ОДЛУКЕ О ТАРИФАМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ

На сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 16. фебруара 2023. године у Тузли, донесене су одлуке о тарифама за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко Дистрикту БиХ, које ће се примјењивати од 1. марта 2023. године. Јавна расправа у овом тарифном поступку одржана је 30. јануара 2023. године у Брчком.

Просјечна цијена електричне енергије за купце који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге повећана је 26,36%, те за домаћинства износи 19,75 фенинга/kWh, а за осталу потрошњу, односно комерцијалне купце прикључене на напон 0,4 kV и чија годишња потрошња не прелази 35.000 кWх, износи 21,69 фенинга/kWh.

Просјечна тарифа за дистрибуцију електричне енергије повећана је 5,03% и износи 5,85 фенинга/kWh.

Ове промјене цијена узроковане су повећањем набавне цијене електричне енергије, која је за 33,6% већа у односу на цијену за 2022. годину, што је посљедица енергетске кризе на глобалном и регионалном нивоу. У циљу ублажавања финансијских посљедица због повећања набавне цијене изједначени су сезонски тарифни ставови.

При доношењу одлука, ДЕРК је имао у виду мјере Владе Брчко Дистрикта БиХ којим се угроженим купцима субвенционише дио трошкова за утрошену електричну енергију, чиме је обухваћено преко 37% домаћинстава, те могућности других видова помоћи у складу са праксом присутној у земљама регије и Европе током актуелне енергетске кризе.

---

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је независна и непрофитна институција Босне и Херцеговине, која дјелује у складу са принципима објективности, транспарентности и равноправности, и има надлежности и одговорности над преносом електричне енергије, операцијама преносног система и међународном трговином електричном енергијом, као и над производњом, дистрибуцијом и снабдијевањем купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.