Годишњи извјештај 2004 Штампа

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 24. марта 2005. године на наставку 53. сједнице разматрао Допуну Извјештаја о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2004. години, коју је ДЕРК поднио на основу закључка Представничког дома са 51. сједнице. Након расправе Представнички дом је, са 29 гласова за, 2 гласа против, 1 суздржаним гласом и уз довољну ентитетску већину, усвојио Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2004. години.

Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 25. априла 2005. године на 40. сједници разматрао Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2004. години. Након расправе делегати Дома народа су једногласно усвојили Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2004. години.

________________________________________________________________________

У циљу пружања информација заинтересираним лицима и широј јавности, а у складу са Законом о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију објављује ревидиране финансијске извјештаје, као и мишљење неовисног ревизора о финансијским извјештајима ДЕРК-а припремљеним у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања (“ИФРС”).


 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.