Годишњи извјештаји 2009 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2009. години, усвојен је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 77. сједници Представничког дома одржаној 12. маја 2010 године и 47. сједници Дома народа одржаној 24. јуна 2010. године.

Извјештај о раду:

  • резимира кључне активности Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2009. години и прати процес приближавања Босне и Херцеговине регионалним и европским стандардима функционисања тржишта електричне енергије,
  • омогућава сазнања о основним величинама електроенергетског система, о карактеристикама, промјенама и цијенама на тржишту електричне енергије регије и БиХ,
  • представља показатеље за мјерење достигнућа БиХ у производњи, потрошњи и трговини електричном енергијом са земљама у окружењу,
  • даје пресјек занимања енергетских асоцијација, са нагласком на институције Енергетске заједнице у чијем је Регулаторном одбору и струковним тијелима ДЕРК заступљен.
Извјештај о енергетском сектору Босне и Херцеговине за 2009. годину синтетизује најзначајније показатеље и информације о тржишту електричне енергије и природног гаса Босне и Херцеговине.

Извјештај је структурисан према обрасцу договореном између чланова Регулаторног одбора Енергетске заједнице и којег користи ЕРГЕГ, са измјенама и интеграцијама које захтијева оквир Енергетске заједнице.

Водећи се опредјељењем и принципима објективности и јавности у раду и у циљу пружања информација о свом финансијском положају и резултатима пословања заинтересираним лицима и широј јавности  Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује ревидиране годишње финансијске извјештаје

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.