Годишњи извјештаји 2015 Штампа


Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2015. години разматран је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Извјештај је усвојен
- на 30. сједници Представничког дома одржаној 14. маја 2016. године, и
- на 20. сједници Дома народа одржаној 16. јуна 2016. године
Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.