Годишњи извјештај 2005 Штампа

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 14. фебруара 2006. године на 74. сједници разматрао Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2005. години. Након расправе Представнички дом је са 27 гласова за, ниједним против, и ниједним суздржаним, усвојио Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2005. години.

Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 10. марта 2006. године у наставку засједања 54. сједнице разматрао Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2005. години. Након расправе делегати Дома народа су једногласно усвојили Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2005. години.


У циљу пружања информација заинтересираним лицима и широј јавности, а у складу са Закономо пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију објављује ревидиране финансијске извјештаје, као и мишљење неовисног ревизора о финансијским извјештајима ДЕРК-а припремљеним у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања (“ИФРС”).


 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.