Годишњи извјештај 2006 Штампа

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 15. марта 2007. године на 5. сједници разматрао Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2006. години. Представнички дом је једногласно, усвојио Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у2006. години.

Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 22. маја 2007. године на својој 5. сједници разматрао Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2006. години. Након расправе делегати Дома народа су једногласно усвојили Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2006. години.


У циљу пружања информација заинтересираним лицима и широј јавности, а у складу са Законом о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију објављује ревидиране финансијске извјештаје, као и мишљење ревизора о финансијским извјештајима ДЕРК-а.


 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.