Годишњи извјештаји 2014 Штампа


Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2014. години разматран је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Извјештај је усвојен
- на 14. сједници Представничког дома одржаној 30. јуна 2015. године, и
- на 7. сједници Дома народа одржаној 15. јула 2015. године.Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.