Годишњи извјештај 2008 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2008. години, усвојен је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 47. сједници Представничког дома одржаној 4. марта 2009. године и 28. сједници Дома народа одржаној 27. априла 2009. године.

Извјештај на 40-ак страница резимира кључне активности Државне регулаторне комисије у 2008. години, представља приоритете Енергетске заједнице и других енергетских асоцијација у 2008. години и даје преглед релевантних показатеља о електроенергетском систему и тржишту електричне енергије у БиХ, о производњи, потрошњи и трговини, те цијенама електричне енергије на домаћем и међународном тржишту.Након обављене ревизије финансијских извјештаја, пружајући редовне годишње информације о свом финансијском положају и резултатима пословања, а у складу са Законом о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију објављује ревидиране финансијске извјештаје, као и мишљење ревизора о финансијским извјештајима ДЕРК-а. 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.