Годишњи извјештај 2007 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2007. години размотрен је и прихваћен:

- на 24. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине одржаној 18. и 19. марта 2008. године, и

- на 15. сједници Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине одржаној 7. априла 2008. године.У циљу пружања информација заинтересираним лицима и широј јавности, а у складу са Законом о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију објављује ревидиране финансијске извјештаје. 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.